Sněmovní tisk 175
Návrh zákona na změnu a doplnění z. o správě daní a poplatků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 4. 1997.
Zástupce navrhovatele: Brožík František, Jičínský Z..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 175/0 dne 8. 4. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 4. 1997. Vláda zaslala stanovisko 6. 5. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 5. 1997 jako tisk 175/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 5. 1997. Určil zpravodaje: Jozef Wagner a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 7. 1997 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 451).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 12. 1997 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 12. 1997 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 175/4, který byl rozeslán 3. 12. 1997 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 12. 1997 na 17. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daň z příjmů, daňová kontrola, nabytí vlastnictví, soukromý majetekISP (příhlásit)