Sněmovní tisk 15
Návrh novely Ústavy ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 17. 7. 1996.
Zástupce navrhovatele: Matulka Dalibor.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 15/0 dne 18. 7. 1996.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 7. 1996. Vláda zaslala stanovisko 15. 8. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 8. 1996 jako tisk 15/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Parlament, Ústava České republiky, ústavní zákony

Deskriptory EUROVOCu: horní komora, jednokomorový systém, prameny práva, ústavaISP (příhlásit)