Sněmovní tisk 92
Novela zákona ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 92.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 113. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 111.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona 23.02.1993 na 6. schůzi schválen.
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 1. 3. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 24 pod číslem 84/1993 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, Státní správa a justiceISP (příhlásit)