Sněmovní tisk 1610
Interpelace poslance Jiřího Hájka


Autor: JUDr. Jiří Hájek
Adresát: MUDr. Jaroslav Novák
Interpelace ve věci odsouzení 40 lidí bývalého režimu v souvislosti s jejich činností před rokem 1989
Podáno: 1995-03-21
Odesláno adresátovi: 1995-03-28
Odpověď rozeslána 21.03.1995 jako tisk 1610 A.
Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)