Sněmovní tisk 1356
Interpelace poslankyně Marie Stiborové


Autor: Doc. RNDr. Marie Stiborová, CSc.
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace poslankyně Marie Stiborové
Podáno: 1994-11-17
Odesláno adresátovi: 1994-11-24
Odpověď rozeslána 17.11.1994 jako tisk 1356 A.
Úplný název: Interpelace poslankyně Marie Stiborové na předsedu vlády Václava Klause ve věci využívání podpory Evropské unie vědě a technologiím ve východní a střední Evropě pro českou vědu
Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 591).

Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 628).

Interpelace projednána 20. 4. 1995.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)