Sněmovní tisk 1209
Interpelace poslance Jiřího Hájka


Autor: JUDr. Jiří Hájek
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci přístupu České republiky k Evropské úmluvě č. 43
Podáno: 1994-10-04
Odesláno adresátovi: 1994-10-06
Odpověď rozeslána 4.10.1994 jako tisk 1209 A.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)