Sněmovní tisk 98
Návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 11. 1996.
Zástupce navrhovatele: Stráský Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 98/0 dne 27. 11. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 11. 1996. Určil zpravodaje: PhDr. Vladimír Špidla a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 191).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7., 15. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 98/3, který byl rozeslán 26. 2. 1997 v 8:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 2. 1997 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 228).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 27. 2. 1997.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 3. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 3. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 3. 1997.

Zákon vyhlášen 28. 3. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 16 pod číslem 48/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: pojistné, pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní péče, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)