Sněmovní tisk 912
Interpelace V.Exnera na M. Šimonovského ve věci souvisejících problémů s rozšiř. provozu letiště Ruz

Dokument

Autor: RNDr. Václav Exner, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Václava Exnera na ministra dopravy Milana Šimonovského ve věci souvisejících problémů s rozšiřováním provozu letiště Ruzyně
Adresát: Ing. Milan Šimonovský
Podáno dne: 3. 2. 2005
Odesláno adresátovi: 7. 2. 2005
O zařazení na schůzi požádáno dne: 9. 3. 2005

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 16. 3. 2005 jako tisk 912/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne:
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: inženýrské stavby, letištěISP (příhlásit)