Sněmovní tisk 762
Novela z. - trestní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 2. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 762/0 dne 26. 2. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1171/19, PID ALBSBJYBTGGY.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 3. 2020 (usnesení č. 271). Určil zpravodaje: JUDr. Dominik Feri a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1505).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 762/1 (doporučuje neschválit).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: alternativní trest, pokuta, trestní sankce, vězeňský režim, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)