Sněmovní tisk 2003
Nabídka ČR k účasti v mírových silách pod vedením NATO

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 12. 1995.
Zástupce navrhovatele: Václav Klaus.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 2003/0 dne 6. 12. 1995.

  • O

    Mezinárodní smlouva 6. 12. 1995 vzata zpět.Hesla věcného rejstříku: Armáda, JugoslávieISP (příhlásit)