Sněmovní tisk 1982
Konvence o OECD a Dohoda mezi ČR a OECD

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 11. 1995.
Zástupce navrhovatele: Zieleniec Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1982/0 dne 21. 11. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 11. 1995. Určil zpravodaje: RNDr. Jiří Payne a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 12. 1995 na 37. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 818).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 12. 1995 usnesení doručené poslancům jako tisk 1982/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 19. 12. 1995 na 38. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 864).ISP (příhlásit)