Sněmovní tisk 1965
Zákon o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 10. 1995.
Zástupce navrhovatele: Lux Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1965/0 dne 10. 11. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 11. 1995. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 12. 1995 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 841).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 1. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 1965/1.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 2. 1996 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 2. 1996 na . schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1965/2, který byl rozeslán 21. 2. 1996 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 3. 1996 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1023).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 26. 4. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 97/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Chmelařství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Státní správa a justice, Těžba a výrobaISP (příhlásit)