Sněmovní tisk 1935
Zákon - novela autorského zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 9. 1995.
Zástupce navrhovatele: Pavel Tigrid.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1935/0 dne 5. 10. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 9. 1995. Určil zpravodaje: PhDr. Martin Přibáň a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 12. 1995 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 853).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 1996 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 1996 na . schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1935/2, který byl rozeslán 13. 3. 1996 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 3. 1996 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1034).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 22. 4. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 86/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Právo autorské

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, VědaISP (příhlásit)