Sněmovní tisk 1900
Zákon - novela zákona o Ústavním soudu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. předložil sněmovně návrh zákona 15. 8. 1995.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1900/0 dne 17. 8. 1995.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 8. 1995. Vláda zaslala stanovisko 14. 9. 1995. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 9. 1995 jako tisk 1900/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 9. 1995. Určil zpravodaje: JUDr. Anna Röschová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 12. 1995 na 37. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 819).Hesla věcného rejstříku: Ústavní soudISP (příhlásit)