Sněmovní tisk 1898
Zákon o nucených dražbách a novela živnostenského zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 10. 1995.
Zástupce navrhovatele: Dyba Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1898/0 dne 21. 10. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 11. 1995. Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Vyvadil a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 12. 1995 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 838).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 3. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 1898/1.
  • Hospodářský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 3. 4. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 1898/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 1996 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 1996 na . schůzi.Hesla věcného rejstříku: DražbyISP (příhlásit)