Sněmovní tisk 1893
Zákon o plat.poměrech soudců,st.notářů, just.a notář.čekat.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 8. 1995.
Zástupce navrhovatele: Jiří Novák.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1893/0 dne 10. 8. 1995.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 9. 1995. Určil zpravodaje: Ing. Richard Mandelík a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Ústavně právní výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 28. 9. 1995 na 34. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 767).Hesla věcného rejstříku: SoudnictvíISP (příhlásit)