Sněmovní tisk 1661
Interpelace poslance Stanislava Grosse


Autor: JUDr. Stanislav Gross
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci činnosti a výroků ministra vnitra Jana Rumla
Podáno: 1995-04-10
Odesláno adresátovi: 1995-04-12
Odpověď rozeslána 10.04.1995 jako tisk 1661 A.
Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)