Sněmovní tisk 1621
Novela zákona č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1995-03-23 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vodička Jindřich.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1621.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 30.03.1995 usnesení č. 509 rozdané jako tisk 1622. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 50 dnů od rozdání poslancům a vydal 30.03.1995 usnesení č. 509 rozdané jako tisk 1623. Určil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1762.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 18.04.1995 na 30. schůzi schválen (usnesení č. 629).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 18.04.1995 na 30. schůzi schválen (usnesení č. 630).
     Návrh zákona 25.05.1995 na 31. schůzi schválen (usnesení č. 679).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26.05.1995.
     Prezident zákon podepsal 9.06.1995.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 30. 6. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 28 pod číslem 109/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Politika bytová, Příspěvky státní

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Pracovní sílaISP (příhlásit)