Sněmovní tisk 1563
Zákon - novela zákona o ochraně spotřebitele - vládní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S


ISP (příhlásit)