Sněmovní tisk 1367
Novela zákona o zrušení stát. tabákového monopolu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1994-11-24 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Novák Libor /58/.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1367.
  Návrh zákona 29.11.1994 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 24.11.1994 usnesení č. 452 rozdané jako tisk 1371. Určil garančním výborem Zemědělský výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1465.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 6.12.1994 na 25. schůzi schválen (usnesení č. 509).


ISP (příhlásit)