Sněmovní tisk 1200
Písemná interpelace J. Čižinského na J. Hamáčka ve věci postoje rezortu k cestování nesezdaných partnerů rezidentů z třetích zemí do ČR

Dokument

Autor: Mgr. Jan Čižinský

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jana Čižinského na 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci postoje rezortu k cestování nesezdaných partnerů rezidentů z třetích zemí do ČR
Adresát: Jan Hamáček
Podáno dne: 12. 2. 2021
Odesláno adresátovi: 17. 2. 2021
O zařazení na schůzi požádáno dne: 7. 4. 2021

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 8. 4. 2021 jako tisk 1200/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 15. 4. 2021 na 98. schůzi
    Interpelující nebyl přítomen.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, nesezdané soužití, občan EU, státní občan, třetí země, vstup cizincůISP (příhlásit)