Sněmovní tisk 1057
Novela zákona o loteriích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1057/0 dne 28. 7. 2005.
    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 58)

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Loterie

Deskriptory EUROVOCu: hazardní hry, herna, hra, podvod, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)