Sněmovní tisk 1047
Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1047/0 dne 20. 9. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 9. 2001 (usnesení č. 454). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 11. 2001 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1850).

 • V
 • 2

  Mezinárodní smlouva 15. 2. 2002 nebyla schválena.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, fyzická osoba, osoba bez státního občanství, právní postavení, státní občanstvíISP (příhlásit)