Sněmovní tisk 1046
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Lubomír Zaorálek, Václav Exner, Vojtěch Filip, Michal Hašek, Jan Kasal, Jitka Kupčová, Ivan Langer, Miroslava Němcová, Vlastimil Ostrý, Jan Vidím) předložila sněmovně návrh zákona 12. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: Zaorálek Lubomír a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1046/0 dne 14. 7. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 7. 2005. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2005 jako tisk 1046/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2072).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1046/3, který byl rozeslán 8. 3. 2006 v 16:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 331, usnesení č. 2313).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 3. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 308, dokument 308/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 3. 2006 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil), Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 23. 3. 2006 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 308/2 (konstatuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 4. 2006 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 308/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 4. 2006 a přijal usnesení č. 157, které bylo rozdáno jako tisk 308/3 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 4. 2006 na 11. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 444).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 17. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 205/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád jednací

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, hlasování, jednací řád parlamentu, obranná politika, parlamentní volby, válka

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)