Sněmovní tisk 62
Novela zákona ČNR č. 482/91 Sb., o sociální potřebnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Soural J..
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 62.
  Návrh zákona zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 72. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 219.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.


ISP (příhlásit)