Sněmovní tisk 305
Novela z. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Janeček J..
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 305.
  Návrh zákona zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 327. Přikázal návrh zákona k projednání výborům.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 338.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.


ISP (příhlásit)