Sněmovní tisk 1040
Zákon o zvýšení st. vyrovnávacího příspěvku nezaopatřeným dě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-06-21 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vodička Jindřich.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1040.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 23.06.1994 usnesení č. 371 rozdané jako tisk 1052. Určil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1143.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 7.07.1994 na 21. schůzi schválen (usnesení č. 412).
     Návrh zákona 8.09.1994 na 22. schůzi schválen (usnesení č. 452).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13.09.1994.
     Prezident zákon podepsal 20.09.1994.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 30. 9. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 182/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Dávky, Mládež, Potřebnost sociální

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Pracovní sílaISP (příhlásit)