Revoluční Národní shromáždění

Předseda

František Tomášek

Místopředseda

JUDr. Methoděj Bella
Matúš Dula
PhDr. Antonín Hajn
Josef Kadlčák
Alois Konečný
František Udržal

Poslanci

dle počátečních písmen příjmení
ISP (příhlásit)