Skupina ČR - Filipínská republika

Předseda

prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.ISP (příhlásit)