Hospodářský výbor
Podvýbor pro inovace, letectví a kosmonautiku

Předseda

Ing. František Laudát

Místopředseda

Ing. Antonín Seďa
Mgr. Václav Snopek, CSc.ISP (příhlásit)