Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO

Vedoucí delegace

Ing. Antonín SeďaISP (příhlásit)