Výbor pro bezpečnost

Předseda

Ing. Roman Váňa

Místopředseda

JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.
Richard Dolejš
PhDr. Daniel Korte
Ing. Bronislav Schwarz
Josef Zahradníček

Podvýbor pro integrovaný záchranný systém a pro prevenci kriminality
Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby
Podvýbor pro vězeňství
ISP (příhlásit)