Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

10.12.2020   Radek Vondráček k protikorupční legislativě projednávané na 75. schůzi PS

Na čtvrtek 10. prosince 2020 svolal předseda PSP ČR Radek Vondráček 75. schůzi Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Na programu byl mj. návrh zákona o lobbování a Etický kodex poslance.

„Tato mimořádná schůze byla svolána zejména za účelem projednat a posunout v legislativním procesu návrhy implementující doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO) týkající se prevence korupce ve vztahu k členům Parlamentu, soudcům a státním zástupcům,“ uvedl Radek Vondráček a zdůraznil zejména body týkající se zákona o lobbování, resp. potřeby zavést pravidla pro zákonodárce, jak jednat s lobbisty:

„Většina vyspělých států lobbing určitým způsobem reguluje, např. USA, Velká Británie, Francie, Německo, Dánsko, Polsko, Rakousko a další. Lobbing musí být transparentní a zároveň legitimní, jeho legislativní úpravě se dlouhodobě věnuje moje protikorupční pracovní skupina a já jsem skutečně rád, že dnes návrh Sněmovnou prošel do druhého čtení. Členové pracovní skupiny a předsedové všech poslaneckých klubů ode mě zároveň obdrželi komplexní pozměňovací návrh. Považuji za žádoucí, abychom si to na národní úrovni vyřešili sami, jednoduchou úpravou, a nečekali na tlak z Bruselu. Lobbing je důležitý, řekl bych až nezbytný pro práci poslance. Je potřeba o něm mluvit nahlas a zbavit ho negativních konotací, rozšířených mezi veřejností.“

Skupina GRECO rovněž doporučila přijmout Etický kodex poslance Parlamentu ČR. Radek Vondráček jako předkladatel usnesení vysvětlil: „Etický kodex řeším prakticky celou dobu svého působení ve Sněmovně. O jeho podobě jsem několikrát jednal s členy Pracovní skupiny pro jednací řád PSP ČR. Připravil jsem konkrétní znění, k němuž mohly zaslat připomínky všechny poslanecké kluby. Dnes jsme se na mimořádné schůzi shodli, že návrh ještě projedná ústavně právní, mandátový a imunitní a také organizační výbor PS. Státy jako Francie, Německo, Polsko, Litva, Lotyšsko nebo Lucembursko již etický kodex členů Parlamentu přijaly. Svůj etický kodex mají také například státní zástupci, zaměstnanci Kanceláře PS a další profesní či zájmové skupiny. Zavedení Etického kodexu poslance do praxe na základě širší shody je důležitým signálem směrem k veřejnosti a věřím, že to pomůže České republice vylepšit si skóre v hodnocení skupinou GRECO.“


Radek Vondráček k protikorupční legislativě projednávané na 75. schůzi PS (10. 12. 2020)

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)