Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

8.10.2020   Proslov předsedy PS na pietním aktu k Památnému dni sokolstva

Ve svém projevu na pietním aktu k Památnému dni sokolstva, konaném 8. října 2020 v Tyršově domě, připomněl předseda Poslanecké sněmovny PSP ČR Radek Vondráček mj. okolnosti tragických událostí roku 1941.

Vážená paní starostko,

bratři a sestry, vážení hosté,

jsem rád, že Vás mohu, jako předseda Poslanecké sněmovny, v tento památný den pozdravit. S hrdostí mohu oznámit, že na budově Parlamentu České republiky vlaje sokolská vlajka (a to na obou komorách - Poslanecké sněmovně i na Senátu).

S hrdostí chci také připomenout, že Poslanecká sněmovna před více než rokem navrhla a velkou většinou vyhlásila dnešní den Památným dnem sokolstva. 8. říjen je tedy významným dnem nejen pro sokolské hnutí, ale i pro celou naši zemi.

Samozřejmě, že se během sněmovní debaty o tomto zákonu ozvaly i hlasy, proč má svůj památný den jen Sokol a ne i jiné organizace, které se také v naší bohaté historii zasloužily o stát a společnost.

Na to bych rád odpověděl citátem T.G.M., který pronesl:

„Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo republiky.“ Sokol je neodmyslitelně spojen se vznikem a osudy československého, resp. českého státu a členové Sokola sehrávali významnou úlohu při jeho budování a obraně.

O historii 8. října zde již hovořili mí předřečníci.

Já bych chtěl připomenout, že od prvních dnů po okupaci českých zemí a vzniku Protektorátu Čechy a Morava považovali nacisté české tělovýchovné organizace, samozřejmě v čele se Sokolem, za nebezpečné a za nepřátele říšské myšlenky.

Represe se datují k samotnému počátku Protektorátu: nejprve policejní výnos z knižního prodeje vyloučil všechny publikace  legionářské, sokolské a skautské a také knihy o Edvardu Benešovi a sedm titulů o T. G. Masarykovi. Následovalo nařízení K. H. Franka předsedovi protektorátní vlády generálu Eliášovi, aby zastavil činnost Sokola.

Sokolové pak přecházejí do ilegálních organizací a zakládají si svoji vlastní Obec sokolskou v odboji. V noci ze 7. na 8. října 1941 je pak vyhlášena „Akce Sokol“, při které byli systematicky zatýkáni představitelé sokolského ústředí, žup i funkcionáři jednot.

Není divu, že Norimberský soudní tribunál zaznamenal výpověď prvního říšského protektora Konstantina von Neuratha, že ,,Sokol byl nejnebezpečnější protistátní organizací. To jsem nemohl trpět. To by byla zrada.“

Já jsem tady už minule povídal o tom, že můj dědeček měl velké štěstí, a když nacisté sokoly „sbírali“, krátce před tím se odstěhoval na venkov a válku přežil. Z jeho kamarádů, zatčených sokolských činovníků, ale nepřežil ani jeden. Podle záznamů až 93 % zatčených v „Akci Sokol“ se nevrátilo z koncentračních táborů nebo byli popraveni.

Ač se Sokol stal nepohodlným pro všechny totalitní režimy a jeho činnost byla v minulém století třikrát ukončena, sokolské hnutí a jeho ideje ve společnosti vzkvétají dál.

Sokol je neoddělitelnou součástí života nejen našich měst a obcí, ale i mnoha míst po celém světě. Na svých cestách jsem se o tom mohl přesvědčit – například v Rakousku založili a dodnes hrají prvoligový volejbal, v Srbsku učil náš Sokol hrát fotbal.

Hodnoty a ideje, na kterých po jedno a půl století Sokol stojí, nejsou ani v dnešním světě nemoderní a nepředstavují pouhou nostalgii k časům dávno minulým. Jsem přesvědčen, že spojení pohybu a všestranného rozvoje člověka s úctou k vlasti není přežitkem a že tyto hodnoty mají co říci i dnes.

Možná ještě více než kdy předtím.

Zakladatel Sokola Miroslav Tyrš byl nejen sportovcem, vzdělancem a náčelníkem Sokola, ale i člověkem veřejného života. Několikrát kandidoval za mladočechy a byl od roku 1869 pravidelně zvolen poslancem českého zemského sněmu. V roce 1873 se stal i poslancem vídeňské Říšské rady.

Předcházelo tomu ovšem velmi těžké období, kdy čelil za svoje aktivity šikanování úřadů, výslechům, vyšetřování i věznění. Návrh uspořádat první slet sokolů v roce 1866 úřady také zakázaly.

Velice si proto sokolského hnutí vážím, je neocenitelné pro celou naši zemi a především pro naši budoucnost.

Přeji Vám, abyste byli i nadále silou, která hájí ideje svobody a demokracie. Buďme věrni odkazu Miroslava Tyrše:

„Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života.“

Nazdar!


Proslov předsedy PS na pietním aktu k Památnému dni sokolstva (8. 10. 2020)
Proslov předsedy PS na pietním aktu k Památnému dni sokolstva (8. 10. 2020)
Proslov předsedy PS na pietním aktu k Památnému dni sokolstva (8. 10. 2020)
Proslov předsedy PS na pietním aktu k Památnému dni sokolstva (8. 10. 2020)
Proslov předsedy PS na pietním aktu k Památnému dni sokolstva (8. 10. 2020)
Proslov předsedy PS na pietním aktu k Památnému dni sokolstva (8. 10. 2020)
Proslov předsedy PS na pietním aktu k Památnému dni sokolstva (8. 10. 2020)

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)