Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

8.07.2020   Předseda Poslanecké sněmovny převzal petici podporující ústavní právo na držení zbraně

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček přijal ve středu 8. července 2020 zástupce 110.000 signatářů petice "Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní". Archy s fyzickými podpisy občanů převzal společně s předsedou vlády Andrejem Babišem a předsedkyní sněmovního petičního výboru Helenou Válkovou z rukou členů prezidia organizace LIGA LIBE.

Petice obsahuje nejen požadavek na zakotvení ústavního práva na zbraň, ale je namířena také proti zbraňové směrnici EU a proti aktuálním snahám Evropské komise o zákaz olověného střeliva:

https://ligalibe.cz/ke-stazeni/nova-petice/ 

"Chtěli jsme vyjádřit praktický i symbolický význam Senátem navrhovaného zakotvení ústavního práva bránit život i se zbraní tak, že jsme těch 100 kilogramů podpisových archů přinesli v rekordní obří ochranné dvoumetrové roušce. S nadsázkou říkáme, že je to rouška proti zvláštní legislativní virální nákaze zavlečené z Evropské komise. Naši petici podepisovali nejen myslivci a legální držitelé zbraní, ale i maminky s kočárky a houfy obyčejných lidí, kteří zakotvení ústavního práva bránit se i se zbraní vnímají jako podstatný příspěvek k zachování vnitřní i vnější bezpečnosti nás všech a jakousi praktickou i symbolickou pojistku pro zachování rozumné zbraňové legislativy u nás," upřesnil Bohumil Straka, zástupce myslivců a viceprezident organizace LIGA LIBE.

Předseda PS Radek Vondráček k navrhované ústavní změně uvedl: "Věřím, že diskuze v Poslanecké sněmovně nad senátním návrhem proběhne věcně. Já naprosto chápu motivy autorů petice, i když jsem se vždy bránil jakýmkoli zásahům do Ústavy ČR, které nejsou naprosto nezbytné. Česká republika má, co se držení zbraní týče, jednu z nejlepších legislativ v Evropě. A místo toho, aby se Evropská unie od nás učila, uděluje nám, řekl bych, knížecí rady. Neodbytná snaha Evropské komise plošně zakázat olověné střelivo je pro mě skutečně zarážející a my zákonodárci v České republice bychom měli říct jednoznačné NE."

Stav projednávání novely Listiny základních práv a svobod (Sněmovní tisk 895):

www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=895


Předseda Poslanecké sněmovny převzal petici podporující ústavní právo na držení zbraně (8. 7. 2020)
Předseda Poslanecké sněmovny převzal petici podporující ústavní právo na držení zbraně (8. 7. 2020)
Předseda Poslanecké sněmovny převzal petici podporující ústavní právo na držení zbraně (8. 7. 2020)

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)