(14.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Nyní má slovo a prostor na odpověď pan ministr Hladík. Pane ministře, prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Petr Hladík Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, vážení pozůstalí, díky za ten dotaz jako takový. Je potřeba si uvědomit, že státní rozpočet jako takový byl schvalován v minulém roce. Já jsem nebyl v tu dobu ministrem životního prostředí, vy jste to správně zmínil. Je potřeba si říct, že se to schválilo za trošku jiných parametrů evropské legislativy. My máme od úterý schválenou změnu, revizi směrnice obchodování s povolenkami v EU ETS. To znamená, ještě letos předložím ke schválení novelizaci zákona o obchodování s emisními povolenkami tak, aby platila od 1. ledna 2024.

To znamená, nebyl jsem u těch jednání o kontextu těch 50 miliard. My si musíme uvědomit, že samozřejmě ve změně obchodování s emisními povolenkami je jasně nastavené pravidlo, že musí být určeny pro dekarbonizaci, to znamená především směrem k cestě investičních pobídek do různých sektorů, jako je energetika, teplárenství, doprava, bydlení, stejně tak jako průmysl České republiky. Takže to je záležitost, o které samozřejmě s pane ministrem financí ještě budeme jednat.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji, pane ministře. Zeptám se, zda je zájem o doplňující otázku? Je zájem. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Richard Brabec: Jak jsem řekl, že si uvědomuji, že jste opravdu při tom vzniku rozpočtu nebyl, ale teď je to už váš rozpočet. Jak jste zmínil, ta částka má vlastně dvě části. První je, zda vůbec je šance, že by něco takového mohlo přijít, protože je to nad 50 miliard. Navíc zdůrazňuji, ta částka 50 miliard je naplánovaná i do střednědobého výhledu na příští a přespříští rok, takže celkem je to 150 miliard. To už opravdu přestává sranda.

Druhá věc je, že by to - a vy jste to také částečně zmínil - znamenalo i projednání s Evropskou investiční bankou a s Evropskou komisí, protože to nejsou peníze, na které - i kdybychom se tady všichni stavěli na hlavu, nejenom vláda, ale dokonce i slovutná Poslanecká sněmovna, tak by nám to nebylo nic platné, protože o tom nemůžou rozhodnout. Takže já tomu rozumím a jenom se chci zeptat na to - vy tomu tahle rozumíte - že pokud bude naléhat pan ministr financí, tak vy mu teď těžko můžete vyhovět.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Je zájem o doplnění odpovědi? Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Petr Hladík Je to tak. Vy samozřejmě znáte evropskou legislativu a znáte samozřejmě směrnici 87 z roku 2003. To znamená, Ministerstvo životního prostředí a moje předchůdkyně Anička Hubáčková položily tyto dotazy i přímo komisaři Timmermansovi. Samozřejmě by to neznamenalo jenom český kontext té změny, ale znamenalo by to i evropský kontext změny. Díky moc.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Brož, který interpeluje pana ministra Baxu. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Lubomír Brož: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane ministře, úplně na začátku mi dovolte, abych ocenil to, že jste téměř na všech interpelacích jako jeden z mála ministrů.

Moje interpelace se věnuje Národní galerii Praha. Mě velmi znepokojuje stav Národní galerie Praha. Je strnulá, neaktivní, ve veřejném prostoru téměř neviditelná. Z mého pohledu jde o důsledek špatného řízení a možná nedostatečné podpory ze strany Ministerstva kultury. Podle mnoha zpráv je současné vedení Národní galerie velmi chaotické, nekomunikuje se zbytkem kulturní obce a dosud ani nepředstavilo krátkodobou ani dlouhodobou koncepci rozvoje Národní galerie.

Dovolím si uvést jen několik případů pro ilustraci toho, v jak krizovém stavu se podle mě Národní galerie v současnosti nachází. Je podfinancována jako nikdy předtím a plán výstav na rok 2024 podle všech informací opět velmi zaostává za oprávněnými očekáváními veřejnosti. Palác Kinských je již dva roky zavřený. Na klíčových specializovaných pozicích typu produkce či marketing je velmi vysoká fluktuace pracovníků a interní komunikace a způsob vedení podle interních informací demotivuje i poslední aktivní zaměstnance.

Vzhledem k tomu, že Národní galerie je jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí, mám na vás několik dotazů. Jaký je aktuální stav financování a jak plánuje Ministerstvo kultury zajistit finanční stabilitu? Uvažujete o změnách ve vedení Národní galerie? Jak hodláte znovu nastartovat výstavní aktivity Národní galerie? Kdy dojde k rekonstrukci Veletržního paláce? Co konkrétně uděláte pro zajištění toho, aby Národní galerie nejen formálně plnila své poslání? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Nyní má slovo pan ministr Baxa. Pane ministře, prosím.

 

Ministr kultury ČR Martin Baxa Děkuju za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážený pane kolego... Tady se taky oslovujeme prostřednictvím? (Předsedající: Ano.) Vážený pane kolego Broži, prostřednictvím paní místopředsedkyně, děkuji za vaši interpelaci. Vznesl jste několik důležitých otázek. Já si dovolím v té krátké pětiminutové době na ně odpovědět v nějaké větší či menší míře podrobnosti tak, jak si to ty jednotlivé body vyžadují.

Obecně platí, že Národní galerie je samozřejmě prvním muzeem umění v naší zemi, je to tedy nejdůležitější sbírkotvorná instituce svého druhu, a dlužno dodat, že se potýká dlouhodobě s poměrně významnou mírou podfinancování. To nemá smysl jakýmkoliv způsobem zakrývat. Já jenom konstatuji, že jsem ten stav zdědil. Nám se podařilo v loňském roce v rámci rozpočtu kompenzovat narůstající náklady, které se týkají energií a tak podobně, ale prostě dlouhodobý stav Národní galerie z hlediska financování není dobrý a myslím si, že bude určitě jedním z významných priorit kteréhokoliv ministra kultury v budoucnosti tento stav zlepšit. Snažím se o to i já.

Národní galerie se také potýká s celou řadou problémů, které historicky zdědila. Tedy nejvážnější bezpochyby spočívá v tom, že nemá kvalitní depozitární zázemí. Já jsem rozhodl o tom, že i řekněme za cenu určitého předělání velkých investičních plánů ministerstva, takzvaného Národního kulturního dědictví - tak se jmenuje ten investiční program - dostane prioritu výstavba depozitáře Národní galerie v Jinonicích. Jedná se o novostavbu v ceně více než 2 miliardy korun, která je nezbytně nutná k tomu, aby se mohly rozvíjet ostatní řekněme aktivity nebo činnosti Národní galerie. Takže na výstavbě depozitáře v Jinonicích se v současné době intenzivně pracuje. Jsme v úrovni přípravy nějaké dokumentace a je to prioritní akce. Nemá smysl do té doby - to říkám úplně otevřeně - investovat jakékoliv větší sumy do Veletržního paláce. Nesouhlasím ale s tím, že by Veletržní palác byl nějakým uzavřeným nefunkčním prostorem. Jenom v letošní sezoně je tam možné navštívit skvělé výstavy. Je tam Eva Koťátková, je tam krásná nová expozice moderní architektury, řada dalších se tam plánuje. Bude tam představena moderní expozice nebo expozice současného nebo moderního a současného umění, takže v rámci možností Veletržní palác žije, včetně toho, že je tam v té části Prahy velmi oblíbená kavárna. Podmínkou toho, aby se Veletržní palác stal plnohodnotným výstavním prostorem pro Národní galerii, je výstavba depozitáře v Jinonicích, aby se z ne úplně vyhovujících prostor depozitární sbírkové předměty ve Veletržním paláci přestěhovaly a pak se mohlo přistoupit ke generální rekonstrukci Veletržního paláce. Je to věc, která nebude vyřešena v řádu nízkých let. Je to otázka dlouhodobá, ale pro Národní galerii nezbytná.

Co se týká vašich otázek personálních. Já už jsem několikrát veřejně uvedl, že míním ředitele hodnotit a hodnotím podle toho, jak naplňují své cíle a úkoly, které jim svěřilo ministerstvo. V současné době ministerstvo projednává střednědobou koncepci Národní galerie, intenzivně se na ní pracuje. Její součástí mimochodem je také řekl bych historicky poprvé v poslední době udělaný rozbor potřebnosti jednotlivých objektů, ze kterých vychází, že ve chvíli, pokud se podaří úspěšně naplnit výstavbu depozitáře v Jinonicích a rekonstrukce Veletržního paláce, bude možné uvažovat o opuštění některých budov. Paní generální ředitelka Knast se určitě všem těmto úkolům pečlivě věnuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP