(Jednání pokračovalo v 9.10 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Je 9.10, budeme pokračovat v přerušené schůzi. Podařilo se technicky věc vyřešit. Budou tady drobné nedostatky, neuvidíte pořad, následující body, uvidíte vždy jenom konkrétní projednávaný bod. Na odstranění těch potíží se neustále pracuje.

Já vás tedy nyní odhlašuji, poprosím vás, abyste se přihlásili a tím se odprezentovali, případně mi sdělili, kdo hlasuje s náhradní kartou. S náhradní kartou číslo 11 hlasuje pan poslanec Sklenák, s náhradní kartou 21 hlasuji já, Radek Vondráček.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 111. schůze dne 24. června tohoto roku, pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne.

S náhradní kartou číslo 15 bude hlasovat paní poslankyně Malá.

Já vás prosím všechny už o klid a prosím, abyste zaujali svá místa v sále, protože než přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze, na základě návrhu zástupců některých klubů navrhuji, abychom nyní uctili minutou ticha památku obětí tornáda na Moravě. Proto bych požádal o důstojnou atmosféru. Zavolám kolegy z předsálí. (Poslanci povstali, minuta ticha.) Všem vám děkuji.

 

Nyní tedy přistoupíme k určení dvou ověřovatelů schůze. Návrh je, abychom určili pana poslance Stanislava Berkovce a pana poslance Petra Dolínka. Ptám se, zda je tu jiný návrh? Nikoho nevidím.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno 146, pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 111. schůze určili poslance Stanislava Berkovce a Petra Dolínka.

 

Do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Ivan Adamec, pracovní důvody, Lukáš Bartoň, zdravotní důvody, Ivan Bartoš do 13 hodin, pracovní důvody, Josef Bělica, pracovní důvody, Petr Bendl, pracovní důvody, Stanislav Blaha, pracovní důvody, Jiří Bláha do 15 hodin, pracovní důvody, Andrea Brzobohatá do 14.30, zdravotní důvody, Alexander Černý, zdravotní důvody, Stanislav Grospič, zdravotní důvody, Pavel Juříček, zahraniční cesta, David Kasal do 10 hodin, pracovní důvody, Jiří Kobza, rodinné důvody, Lenka Kozlová, zdravotní důvody, Jana Krutáková, bez udání důvodu, Vojtěch Munzar z dopoledního jednání, pracovní důvody, Zdeněk Podal, rodinné důvody, Věra Procházková, pracovní důvody, Antonín Staněk do 12 hodin, zdravotní důvody, Pavel Staněk, rodinné důvody, Zbyněk Stanjura, pracovní důvody, Jiří Valenta do 14.30, pracovní důvody, Helena Válková, zdravotní důvody, Radek Zlesák, pracovní důvody. Ještě mi sem přišla dodatečně omluva pana poslance Stanislava Juránka dnes mezi devátou a jedenáctou z důvodů pracovních.

Pan premiér svou omluvu ruší, je přítomen, Jan Hamáček se omlouvá do 11 hodin, pracovní důvody, Jakub Kulhánek, pracovní důvody, Lubomír Metnar, pracovní důvody, Robert Plaga, pracovní důvody, Miroslav Toman, pracovní důvody. To je v tuto chvíli z omluv vše.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, 29. června jsem svým rozhodnutím číslo 117 na základě návrhu vlády prodloužil stav legislativní nouze. Připomínám, že již máme v návrhu pořadu zařazen návrh, který byl předložen v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze, jedná se o bod 1, sněmovní tisk 1242, o zvláštních způsobech hlasování ve volbách, a připomínám, že tento tisk byl přerušen na 104. schůzi před třetím čtením.

Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby další sněmovní tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, tisk 1255, zkrácené jednání. Rozhodnutím 118 jsem rozhodl o projednání tohoto vládního návrhu ve zkráceném jednání a přikázal jsem sněmovní tisk 1255 výboru pro zdravotnictví a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení dodnes do 14 hodin.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, podle § 99 odst. 4 máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. K tomuto otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení? Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

 Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno je nás v tuto chvíli 151, pro 85, proti 52. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl schválen.

 

A nyní přistoupíme k návrhu pořadu 111. schůze. V pátek 2. července Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh stavebního zákona, tisk 1008/12, zamítnutý Senátem, návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, tisk 1009/9, zamítnutý Senátem, návrh zákona, kterým, se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tisk 1091/5, vrácený Senátem.

Protože nebylo grémium, nebylo možné připravit gremiální návrh, tak tady na tomto místě v souladu s § 97 odst. 3 jednacího řádu navrhuji, aby Poslanecká sněmovna rozhodla o zařazení těchto návrhů do pořadu 111. schůze do bloku zákony - Senát s tím, že jejich zákonná lhůta uplyne v úterý 13. července.

Vzhledem k tomu, že bude od 17. července do 16. srpna probíhat rekonstrukce našeho jednacího sálu, navrhuji zařadit do pořadu 111. schůze nový bod do bodu zprávy, a to bude Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se stanoví podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny v jednacím sále číslo J 205 ve Sněmovní ulici číslo 1/1, Praha 1, sněmovní dokument 8730.

V žádném případě nechci nic přivolávat, nicméně musíme být připraveni s ohledem na rekonstrukci na případnou nějakou mimořádnou schůzi, doufám, že to nebude dlouho trvat a pouze ten bod zařazujeme, na pevném zařazení se dohodneme v rámci poslaneckých klubů.

Vzhledem k tomu, že nemáme návrh z politického grémia, je tedy na jednotlivých poslancích, aby navrhovali své body. První se písemně přihlásil pan předseda Rakušan s přednostním právem, druhý se hlásil s přednostním právem pan předseda Faltýnek. (Domluva mimo mikrofon.) Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP