(15.50 hodin)
(pokračuje Luzar)

Kolika lidí se to v České republice bude týkat? Může to být milion lidí, kteří chtějí vycestovat v tuto sezonu. A ten zákon, pokud jste si správně četli, v tomto konkrétním případě byl definován jako zákon společný s COVID-19, pouze a jedině. Myslíte si, že příští rok už to bude potřeba? Já si myslím, že to je okamžité řešení nějakého alibi Evropské unie, a hlavně českého alibi na tuto turistickou sezonu a nesouvisí až tak přímo s těmi důsledky, které s touto chorobou budeme mít do budoucna v rámci ekonomiky a dalších záležitostí. Proto opravdu vás prosím, hledejme jednoduchou a jasnou cestu ne formou zákona, ale formou využití stávajících systémů databáze. Zazněly tu Czech POINTy, vítám to, super! Zazněly tu datové schránky, které jsou ideální pro občany. My dokonce chceme motivovat lidi, aby si zřizovali datové schránky, které opravdu ulehčí kontakt jak s Finanční správou, tak v daňových oblastech, ale třeba i tady v této věci. Je to ideální možnost toto využít a lidem to říci. Proč to nevyužijeme?

Proto jako KSČM se k tomu stavíme velice negativně, a pokud to ministerstvo nepochopí z této rozpravy, tak opravdu nevím, jak už dále apelovat na to, aby se ministerští úředníci také podívali na obavy lidí, podívali se na to, co se děje ve společnosti, a taky hledali rozumné cesty v rámci státní správy a neulehčovali si práci jenom tím, že se napíše zákon, k tomu zákonu se ještě nejlépe dodají sankce a občane, starej se!

Já si myslím, že to není vhodná cesta pro 21. století a měli bychom k tomu i takhle přistoupit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: V tuto chvíli nemám další přednostní právo. Rozhlédnu se po sále, takže podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Otevírám rozpravu. Do té se nikdo nehlásí. Takže pokud se již nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování, zagonguji. (Poslanci naznačují kartami potřebu nového přihlášení.) Ano, ano, stačí jednou, já vás odhlašuji. Přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami. Počkáme. (Poslanci docházejí do sálu, oživení, smích.) Ještě vidím, že někdo utíká.

 

Takže ještě jednou zagonguji na závěr a přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno 135 poslanců, pro 58, proti 71. Návrh nebyl schválen. (Silný potlesk z pravé části sálu.)

 

Jelikož Sněmovna nepotvrdila trvání stavu legislativní nouze, první čtení sněmovního tisku 1231 nelze projednat na této schůzi, jelikož zároveň nebyla dodržena lhůta 10 dnů od doručení tohoto návrhu. Tisk byl totiž doručen 31. 5. 2021.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, projednali jsme stanovený pořad 109. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím.

 

(Schůze skončila v 15.54 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP