(12.00 hodin)
(pokračuje Černochová)

V České republice platí jasná pravidla, která garantují, že zbraň legálně nemohou mít nepovolané osoby. Ano, nelegální zbraň samozřejmě může mít kdejaký lump, darebák a zločinec, tomu ale nezabrání žádné písmenko na papíře ani sebepřísnější zákon. Nejlepší prevence před útočníky se zbraní je jednoduše to, že potenciální oběť se může bránit a není bezzubá. Přesně tak, a to je tedy ta nejlepší prevence proti útočníkům.

Občané dobře vědí, že úpravou Listiny zde nevznikne žádný Divoký západ plný pistolníků s kolty proklatě nízko, byť jsem ráda, že tuto americkou značku má dnes licenčně i Česká zbrojovka. Gratulujeme! Každopádně dáváme najevo respekt k obraně se zbraní, a když je zapotřebí, tehdy, když je to nevyhnutelné. Věřím, že dnešní hlasování dopadne ve prospěch občanů, že dopadne ve prospěch střelecké komunity a završíme tak naše dlouholeté snažení, které započalo již někdy na začátku roku 2017. Někdo by mohl namítnout, že tehdy se jednalo o poněkud odlišný návrh úpravy ústavního zákona o bezpečnosti, ano, ale princip, princip zůstává zachován.

Prosím vás tedy všechny, podpořte tuto novelu ústavního zákona, stejně jako to učiní všichni přítomní poslanci Občanské demokratické strany. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí se stanoviskem poslaneckého klubu SPD poslanec Radek Koten a s přednostním právem se připraví místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych jenom poprosil, abychom urychlili hlasování. Samozřejmě nebráním nikomu, aby se vyjádřil, nicméně to, že tady většina z nás podporuje tento ústavní zákon a změnu ústavního zákona, aby se lidé, slušní lidé mohli bránit se zbraní v ruce, tak to si myslím, že je velmi důležité. Myslím si, že jsme velmi sledováni, kdo se k tomu jak postaví, a opravdu bych byl velmi rád, kdybychom to podpořili, tento zákon, v co největším počtu, protože to je ústavní změna, potřebujeme minimálně 120 poslanců. A prosím, je pátek, tak opravdu prosím, abychom se co nejméně zkrátili, a abychom tedy mohli hlasovat. Moc děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem vystoupí místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal a připraví se pan poslanec Mašek. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nemuselo to být s přednostním právem. Já bych chtěl nejdřív říct, že jsem zcela připraven tento návrh ústavní změny podpořit. V rámci klubu máme volné hlasování, ale aby ta diskuse nebyla tak úplně jednostranná, tak si dovolím číst ze stanoviska někoho, kdo také tento zákon podporuje, a to je vlády, která prostě vznáší nějaké otázky, které by podle mě měly v rámci té diskuse zaznít a měly by být řádně zodpovězeny. Věřím, že pan navrhovatel je na to připraven.

Vláda upozorňuje, že "v prvé řadě Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku, tvoří základní pilíř právního řádu České republiky. Jako taková by neměla podléhat přechodným a neuváženým úpravám dílčího charakteru, které neprošly širší odbornou diskusí, změna jakéhokoliv zákona, tím spíše to platí u ústavních částí pořádku, by měla být řádně promyšlena a podrobena celospolečenské diskusi." V rámci toho bych si dovolil odcitovat ještě jednu část: "V rámci nutné obrany může každý již bránit všechny zájmy chráněné trestním právem, kam spadá nejen zmíněna ochrana života, ale i ochrana majetku a svobody. Proto by měla být diskutována i otázka, zda by zakotvení práva na obranu života se zbraní na ústavní úrovni nedošlo naopak ke zmenšení garance základních práv osob, neboť ústavní právo na použití zbraně by bylo garantováno pouze v případech, kdy je ohrožen život, a nikoliv v těch dalších."

Tohle je, myslím otázka, která by tady měla zaznít. Já jsem se to snažil adresovat svým pozměňovacím návrhem. Ten se ukázal jako neprůchozí, takže jsem jej stáhl, abych netříštil zbytečně to hlasování, ale tohle je otázka, na kterou bych chtěl slyšet od navrhovatelů odpověď, protože v důvodové zprávě samotného návrhu to není a nezaznamenal jsem to ani nikde v diskusi, ale samozřejmě to již možná zaznělo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Mašek, žádnou další přihlášku zatím nevidím. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, pane premiére, ministři, kolegyně, kolegové. Projednáváme zákon, který zakotvuje práva na obranu života i se zbraní, této Listiny základních práv a svobod. Senátní návrh zákona vyjadřuje nejen symbolickou, ale hlavně praktickou garanci práv českých občanů, kteří splní zákonem striktně dané podmínky pro nabývání vlastnictví, držení a nošení nejen zbraní, ale jako doposud i rozličných sebeobranných prostředků. Je nutné zdůraznit, že česká zbraňová legislativa patří k těm světově vůbec nejdokonalejším a zároveň i naprosto bezproblémovým.

Ústavní dodatek, o jehož přijetí nyní budeme rozhodovat, pojednává i o sebeobranných prostředcích, například pepřových sprejích nebo nožích. Přitom vidíme, že tam, kde zmíněné zákazy jsou nejtužší, paradoxně počty zabitých lidí těmito zbraněmi rostou. Přijetím tohoto zákona dáváme slušným občanům možnost se účinně bránit těm, kteří zákony nedodržují, a ti jsou dosud paradoxně ve výhodě. Nejedná se na právo o odzbrojování, jak se někteří snažili tvrdit, ale pouze o právo na obranu zbraní. To je významný rozdíl.

Návrh zlepšuje právo na sebeobranu a je to potřeba. Poslanecký klub hnutí ANO tento zákon průřezově podporuje. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím vás tímto o podporu tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě faktická poznámka, poslankyně Tereza Hyťhová, zatím nemám další přihlášku pro vystoupení. Prosím.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Dámy a pánové, vážení kolegové. Právo na obranu zbraní je podle názoru nás, Trikolóra svobodných a soukromníků, naprosto nezbytné. Zkušenosti s omezením tohoto práva u bezúhonných občanů ze zahraničí je naprosto hrozivá. Proto plně podporujeme tento návrh a nechceme, aby se Česká republika dostala na stejný seznam s Velkou Británií nebo s Německem, kdy zbraně mají jen zločinci, a ne slušní lidé. A o to má jít především. Takto jsem jenom řekla krátké stanovisko za nás. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se po sále, zdali ještě někdo chce vystoupit. Ano, ano, poslankyně Jana Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Někteří moji kolegové předpokládali, že ta debata bude o malilinko delší, prosím, pane místopředsedo, o pět minut přestávky, aby všichni stihli... Tři minuty přestávky, aby všichni stihli doběhnout, posadit se na své místo, zapnout hlasovací zařízení a za tři minuty abychom mohli dát dohromady hezkých 133 hlasů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já bych na to reagoval. Už mám stejnou žádost od předsedy poslaneckého hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, že mám dát větší čas na to, aby se všichni shromáždili. Takže já tedy, jestli souhlasíte, tak... sice to nebyla žádost na poradu poslaneckého klubu hnutí ANO, ale já bych tedy tři minuty dal pauzu, že bych ji vyhlásil já, aby poslanci měli... a zároveň zagonguji. Sejdeme se tady tedy ve 12.12. Dvě minuty, tak už jsem řekl. (Gong.)

Tak prosím vás, tak ve 12.12, je to hezký, jsou to tak 2,5 minuty, tuším. Takže dáme prostor, aby se poslanci shromáždili, aby tu byli v dostatečném počtu.

 

(Jednání přerušeno ve 12.09 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP