(10.20 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na kolegu Kasala, kdy se nám rozmohl takový velmi diskutabilní způsob vedení debaty, kdy si, prostřednictvím pana předsedajícího, nejprve vymyslíte argument, který vůbec nepoužíváme, a pak ho rozcupujete. To je samozřejmě velmi snadné, ale nikdo tady nezpochybnil kvalitu českého porodnictví. My víme, že české porodnictví je světová špička z hlediska kojenecké úmrtnosti a podobných věcí. Současně říkáme, že z našeho pohledu je namístě rozšířit služby domácí poporodní péče, například po propuštění do nemocnice. Takže já nerozumím tomu, proč tvrdíte, že tady útočíme na české porodnictví, když jsme neřekli proti kvalitě porodů v nemocnicích jediné křivé slovo. Říkáme jenom, že ženy, které odcházejí z porodnic domů, by v řadě případů uvítaly tuto službu, uvítaly by tu podporu péče z hlediska kojení, uvítaly by domácí odběry krve z patičky, uvítaly by podobné věci, a my se snažíme tuhle službu umožnit. Tak prosím nepoužívejte tyto lživé argumenty! Děkuji. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Olga Richterová s faktickou poznámkou a fakticky ji doplní kolega David Kasal, potom Vlastimil Válek. To je pořadí faktických poznámek. Doufám, že se dostaneme i na jiné body. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Ono totiž, vážené kolegyně a kolegové, to vždycky skončí tak, že si lidé vyberou, a vyberou si podle toho, co pro sebe usoudí za nejlepší, a úkol systému je podpořit je v tom, aby ta volba byla bezpečná. A právě proto mluvím o tom, že když už stejně ten trend jsou odchody z porodnice na vlastní žádost, tak doma má být zajištěna podpora a péče. A mluvím tady s tou naléhavostí, s jakou mluvím, protože to je velice důležité reagovat na trend, že různé životní situace chce stále více lidí zvládat doma, například zotavování po císařském řezu. To je velice dobrý příklad. A stejně jako jsme se jako země posunuli, že v různých situacích, které ještě dříve byly v nemocnicích, tak se dějí - třeba samozřejmě jsou to situace i na konci života, kdy můžete říci, že to je něco jiného než tato - ale že jsme se posunuli do péče takzvaně komunitní, že hledáme řešení, která by té části lidí, kteří to komunitní řešení chtějí, vyhovovala, tak stejně těm, kteří odcházejí na vlastní žádost dříve z porodnice, než by třeba lékař z důvodu naprosté bezpečnosti doporučoval. Chceme opravdu zajistit a nabídnout to, že doma těch několik návštěv mít budou. To je celé a to, že si lidé stejně vyberou podle svého, je prostě fakt. Na tom žádná Poslanecká sněmovna nic nemění a myslím, že to je tak dobře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Davida Kasala, připraví se s faktickou poznámkou Vlastimil Válek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji. Já předpokládám, že budu tady dneska naposledy. Dvě krátké poznámky na pana kolegu Ferjenčíka. Když mluvíte o odběru z patičky, a pro vás to je píchnutí do patičky, tak vás chci upozornit, že to je na speciální odběrový materiál, který musí být nějakým způsobem pak ošetřován, nějakým způsobem sušen a centrálně je odesílán do dvou laboratoří v České republice. Tak mně řekněte, jak to centrálně uděláte. To je první věc.

A druhá věc, co se týká - na paní kolegyni Richterovou, vaším prostřednictvím. Z hlediska péče o ty děti, že si lidé vyberou, ano, vybrat si můžou. A vy tady říkáte, že se nedotýkáte toho, jak bude kvalitní péče. Ale jestliže ty matky odcházejí do 72 hodin po porodu domů, tak právě do 72 hodin se můžou deklarovat srdeční vady u dítěte, které dopředu nezjistíte, a pak budou ty děti umírat doma a pak už nebudeme na prvním až třetím místě, protože ty porodní asistentky to nebudou schopny zvládnout. To jsou ty věci, o kterých vy nechcete slyšet, a to, co říkal i pan docent Svoboda: my se tady bavíme o odborných věcech a o tom, co někdo chce. Tak ano, v tom případě, jestliže to potom ti lidé budou chtít a budou chtít takovouhle péči, tak se pak bavme, jestli to tedy potom budou platit, protože my všichni platíme zdravotní pojištění a je naše právo, jak se budeme léčit, ale v té chvíli, kdy vy si ho určíte jinak, tak ten dotyčný by si to měl zaplatit!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan kolega Vlastimil Válek změnil svou přihlášku na přednostní právo, tak nechám ještě hovořit s faktickou poznámkou Mikuláše Ferjenčíka. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já také už vystupuji naposledy k této věci. Chtěl jsem zareagovat na kolegu Kasala, který zase nám podsunul, že my si něco přejeme. Ne, situace je taková, že ženy odcházejí z porodnic dříve, to je reálná situace. A my říkáme, pojďme jim aspoň nabídnout tu službu, aby měly lepší domácí péči. Vy říkáte: Já bych si přál, aby odcházely později, nedělejme nic. A v tom je jádro toho sporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Požádám kolegu Válka, aby ještě posečkal, protože je faktická poznámka pana poslance Svobody. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Doufám, že už jsem tady také naposledy. Já bych jenom kolegovi Ferjenčíkovi, vaším prostřednictvím, chtěl říct: Já vůbec nemluvím o tom, co říkáte vy. Mluvím o jediné věci. Pokud chceme někomu dát nějakou povinnost nebo možnost, že něco bude dělat, musí to umět. A já říkám, zapřaháte pluh před koně, protože chcete, aby dělaly něco, na co nejsou vychovávané. Jsem ochoten pracovat s porodními asistentkami tak, aby tuto kompetenci získaly, aby se ji naučily, ale nejsem ochoten připustit to, že budou rozhodovat o věcech, které ve velké většině neumí. Jsou takové, které to chtějí dělat. V okamžiku, kdy to vytvoříme zákonem, budou to muset všechny dělat. A kdo je to naučí a jak je to naučí, to už nám je asi jedno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Pavla Staňka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Staněk: Děkuji, pane předsedající. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Mně to už nedá, nechtěl jsem vystupovat, jak je tady to oblíbené rčení. Jsem technik, nerozumím medicíně, ale přijdu si tady jak v parlamentu nejmenované sousedské země, kdy se někteří zákonodárci rozhodli, že budou přehlasovávat Kirchhoffovy elektrické zákony. Takže ano, my chceme udělat lepší péči pro ženy. Neřešíme to, jestli to je pro ně dobré, nebo špatné, ale prostě máme tu moc hlasovat, tak budeme hlasovat bez ohledu na dopady! Nevím, jestli to je cesta správným směrem, ale já pro tohle určitě hlasovat nebudu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem pan poslanec Vlastimil Válek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já jsem nezměnil názor, jak budu hlasovat, nicméně ta diskuse je opravdu nesmírně důležitá a je dobrá a ještě jednou paní poslankyni vaším prostřednictvím děkuji, že to téma otevřela. Já si myslím, že se to týká všech nelékařských oborů, a tady zazněla řada věcí naprosto kruciálních a zásadních, jestli vůbec ty porodní asistentky mají vzdělání a jestli vůbec jsou připraveny tuto odpovědnost nést a dělat to.

Já jsem zažil u radiologických asistentů, kde výbor tvrdě prosazoval, tehdy v úplně jiném politickém seskupení této Sněmovny, aby mohli dělat samostatně ultrazvukové vyšetření, protože ve většině zemí EU, Ameriky, Japonska, Austrálie, Nového Zélandu ultrazvukové vyšetření nedělá lékař, dělá ho radiologický asistent. Jeden náš herec, když pracoval tuším v Kanadě, tak tam dělal ultrazvukové vyšetření. Byl sonographer, což bylo vzdělání, které je vysokoškolské, bakalářské a finálně že dělá ultrazvuk. A už to vypadalo, že jim to nakonec dovolíme - nebo dovolíme, že to prolobbují. To nešlo o zákon, šlo čistě jenom o způsob úhrady a nasmlouvání výkonu, a výsledek byl, že tuhý odpor byl pak z řad členské základny, když si uvědomili, že vlastně to teď budou muset dělat a ponesou plnou odpovědnost za to vyšetření. To je první úhel pohledu, který se obecně týká těchto změn. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP