(10.10 hodin)
(pokračuje Munzar)

Já bych byl pro, aby pan kolega Pávek případně se zamyslel nad tímto pozměňovacím návrhem. Možná bych ho vyzval, aby tento pozměňovací návrh stáhl, a protože jsou zprávy, že po volbách musí přijít nová technická novela zákona o elektronických komunikacích, tak bude prostor o tom řádně a jednoznačně diskutovat, nejenom s ohledem na ty, kteří chtějí od nějaké firmy využít internet, ale také s ohledem na ty vlastníky, kteří zkrátka mají mít právo si rozhodnout o tom, jakým způsobem to v jejich domě, který je v jejich vlastnictví, bude provedeno. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a pan poslanec Pávek v rozpravě.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, no, musím reagovat na výtky, které přednesl můj ctěný kolega Vojtěch Munzar, vaším prostřednictvím, pane předsedo. Je zajímavé, že to má ideologický podtext, kdy kolega je velmi citlivý na osobní vlastnictví, ale to já jsem taky, kdy se domnívá - a to jsou jeho slova - že je to střípek, střípek v celé mozaice toho, jak jsou práva vlastníků omezována. Já se nedomnívám, že by byla omezována vlastnická práva, alespoň ne v tom rozsahu, jak o tom kolega Munzar hovořil.

Ta krátká novela, ten krátký pozměňovací návrh zajišťuje dvě věci. Za prvé, obchází stavební úřad, který z praxe k tomu není příslušný a neřeší eventuální žádost o zavedení kabelu do domácnosti, ať už v bytě, nebo v domě, a stavební úřad postupuje tuto záležitost vždycky dál na Český telekomunikační úřad. Tato zkratka nebo ten návrh vlastně obsahuje zkratku, že se obejde ten stavební úřad, nemyslím obejde negativním slova smyslu, ale zkrátka se přeskočí, protože stejně ten stavební úřad k tomu nebyl příslušný a vždycky vzal tu žádost a poslal ji na Český telekomunikační úřad.

Takže to je jedním z hlavních aspektů tohoto pozměňovacího návrhu. Jdeme rovnou k Českému telekomunikačnímu úřadu, který je za schválení licence zodpovědný. Ten ji posoudí a je i arbitrem v eventuálních sporech. To si myslím, že je velmi důležité, protože se zkracují tím pádem ty lhůty a byrokratické procesy. A domnívám se, že v době, kdy je kladen velký důraz na rychlé internetové připojení, kdy nás poslední rok vycvičil v tom, že to byla jediná z možností, jak komunikovat se svými blízkými, jak učit děti vzdálenou výukou do školy, jak vést konference online a jak komunikovat přes internet, tak všichni ti, kteří jsou handicapováni pomalým připojením, a věřte mi, že takových je velmi, velmi mnoho, že možná někteří z vás žijete ve velkých městech, kde máte už kabelové rozvody ve svých domech nebo ve svých bytech, ale jsou prostě miliony lidí, kteří na rychlý internet teprve čekají a nemají vybudovanou ani infrastrukturu, a tito lidé jsou prostě v takových dobách vyloučeni ze společnosti.

A k těm omezením vlastnického práva. Já jsem samozřejmě stejně jako kolega Vojtěch Munzar hovořil s vedením sdružení majitelů domů, kteří vznášeli tuto námitku, které se kolega Vojtěch Munzar ujal. Rozumím některým jejich obavám z nestřídmosti, kdy by mohlo docházet k tomu, k čemu docházelo už i v minulosti, třeba při kladení televizních kabelů, že tam mají potom v stupačkách dvě, tři lišty od různých poskytovatelů. No, k tomu omezení vlastnického práva: Nic takového tam zkrátka není. To, co se děje, co navrhuje tento pozměňovací návrh, je, že říká, že provozovatel je účastníkem toho eventuálně vzniklého sporu, nikoliv uživatel nebo spoluvlastník, například u SVJ, kdy vlastně je to vylepšení a je to opak toho, co říkal kolega Munzar.

Dneska je velmi obtížné v nějakém SVJ jít proti všem ostatním na valné hromadě. To není jednoduchá situace. Když něco chcete blokovat nebo něco prosadit, tak asi tušíte, jak velmi komplikovaná jsou ta jednání. Tady v tomto případě je z toho vlastně ten žadatel vynechán a zastupuje ho poskytovatel. Tím pádem se ta věc přenáší z osobní roviny, která je velmi často blokační, do roviny abstraktní a tím pádem je větší šance potom na domluvu. Musím říct, že po diskusi s vedením to sdružení vlastníků domů, tak jsem vyrozuměl, že oni proti tomu podávají tu námitku, kterou Vojtěch Munzar načetl, ale že jim to zase játra úplně nerve, že to je prostě jenom z povinnosti, aby na tento problém upozornili.

Takže my jsme tuto debatu vedli už na hospodářském výboru. Hospodářský výbor dal k tomuto pozměňovacím návrhu kladné stanovisko. Probíhá debata samozřejmě i mezi mnou a kolegou Munzarem, probíhá na všech úrovních, ale musím se přiklonit k tomu, co tady řekl zpravodaj: práva vlastníků nejsou dotčena. Zkracuje se administrativní řízení, protože se přeskakuje stavební úřad a rovnou to jde na Český telekomunikační úřad, kde to stejně končí a který musí rozhodnout, a v eventuálních v případech sporu je to právě ČTÚ, který bude rozhodovat v té věci a který má i možnost nařídit poskytovatelům internetového připojení využít stávající instalované kapacity optických kabelů, které už tam zavedl někdo jiný. A to je podstata. Vzpomeňme si na období, kdy se stavěly vysílače pro mobilní signál, kdy každý z operátorů si tam postavil svoji věž. No, to bylo hrozné. Měli jsme tři operátory a na každém kopci se postavily tři stožáry, protože si to ty firmy prostě takhle usmyslely. Netrvalo dlouho a díky rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu byli ti operátoři nuceni sdílet kapacitu jednoho stožáru tak, aby nám nerostly pro každého operátora stožáry, ale ten, který ho postavil, musel poskytnout kapacitu toho stožáru pro ostatní operátory. A tak je to dobře a tak to má být. To je ten systém, to je pohled na ten unbundling tak, jak ho řešíme v komunikacích, v železnicích, v elektřině, ať ho kdekoliv řešíme, tak důležité, aby ten, kdo tam zavede kapacitu připojení, aby ji poskytl i dalším operátorům a dalším nabízitelům tohoto technologického výdobytku.

Takže já vás v této věci poprosím o podporu usnesení hospodářského výboru tak, jak bylo přijato, a děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vám děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Munzar, poté faktická poznámka pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já se omlouvám za to, že znovu vystupuji, kolegyně a kolegové, ale já tady tu věc musím také uvést na pravou míru. Pan kolega Pávek tady mluvil o sporech. Ano, ten pozměňovací návrh v jedné části mluví také o sporech mezi vlastníkem a firmou, které by řešil ČTÚ. Ten problém je v první části toho pozměňovacího návrhu. Skutečně, já vám to odcituji: "Vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru je povinen umožnit podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť, o jehož služby prokazatelně projevil zájem uživatel tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru, zřízení vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, včetně rozvaděče a koncového bodu sítě." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP