(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás musím upozornit, že byste se měl držet věci.

 

Poslanec Lubomír Volný: "Střílet zvěř lukem..." Já se vyjadřuji ke konkrétnímu pozměňovacímu návrhu, o kterém se tady má hlasovat, že bude vyřazen. Já tady podporuji to, aby vyřazen nebyl, a protože jsem si naprosto jistý, že poslanci jej neznají, stejně jako neznali texty petic, které jsem jim četl předtím, a protože tady je naprosto běžné, že lidé hlasují o něčem, o čem nemají sebemenší ponětí, tak já jim to v rámci třetího čtení, ten konkrétní pozměňovací návrh, chci přiblížit.

Já nevím, proč to nejde vypnout. (Znovu vytahuje mobilní telefon z kapsy saka.)

"To neplatí při lovu selete a lončáka prasete divokého, které lze při nadháňce, naháňce nebo natláčce střílet brokovnicí s jednotnou..." Jo, my jsme tady. "Střílet zvěř jinými šípy než s loveckým hrotem" - to je logické, protože to by bylo týrání - "a to buď mechanickými, nebo fixními. Tupé lovecké hroty mohou být použity pouze k lovu jiné než spárkaté zvěře." Já si myslím, že ten pozměňovací návrh je úplně perfektní, protože do budoucna zabrání týrání zvěře. Prosím vás, nevyřazujte jej tady z tohoto třetího čtení a naopak jej schvalte.

Ještě § 46 je taky výborný: "Povolenka k lovu. Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek." Tak tohle vám vadí? "Povolenku k lovu a potvrzení o povinném pojištění. Při lovu se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně." Tohle vám vadí? Co je na tom špatně? "Při lovu lukem povolenku k lovu, v níž je vyznačeno povolení lovu lukem a doklad o složení zkoušky z lovu lukem." To je přece logické. Nemůže nám přece po lesích chodit někdo, kdo má luk s vysokou nátahovou silou, šípy opatřené kovovým hrotem, kdo nemá složenou zkoušku ze střelby lukem. Já si myslím, že to je velice logické a typicky eurounijní, protože musíme bezpečnost dávat nade vše. A hned potom pochopitelně utrpení zvířat, přesně tak, jak to sleduje tento pozměňovací návrh. "A při lovu s loveckým dravcem jeho evidenční kartu." To je taky, to je prostě výborné. Proč by si měl někdo někde odlovit nějakého sokolíka a bez evidenční karty ho potom používat k lovu? To je ve své podstatě něco jako lesní pych. "Tyto průkazy je povinen ten, kdo loví zvěř" - není to o lidech, takže zvěř, to je taky správně - "předložit na požádání orgánu policie, orgánu státní správy myslivosti, mysliveckému hospodáři a myslivecké stráži příslušné honitby." Já opravdu netuším, co vlastnímu předkladateli na tomto pozměňovacím návrhu vadí, protože je úplně perfektně napsaný a tady v téhle Sněmovně by pro něj určitě získal většinu.

"Za druhé, povolenky k lovu vydává a podepisuje uživatel honitby na tiskopisech, které k tomuto účelu pořídil." Tak na čem jiném by to měl psát, že? "Pro osoby lovící na společném lovu může povolenku k lovu nahradit seznam osob, které se jej zúčastní." To je dokonalé! Hromadná povolenka k lovu! To by měli podpořit zejména Piráti, protože těm je všechno sdílené blízké, takže je mi naprosto jasné, že i Piráti podpoří takovou sdílenou povolenku k hromadnému lovu. Třeba v New Yorku a v Chicagu, tam se to dělá naprosto běžně. "Uživatel honitby je povinen evidenci vydaných povolenek včetně jejich vzorů archivovat nejméně tři roky od skončení jejich platnosti." To je taky výborné!

Dostáváme se k odůvodnění. "Předmětná ustanovení ruší v České republice zákaz lovu lukem." Ano, to je poměrně zásadní věc, protože lov lukem, jak se za chvilku dozvíte, je tichý, ekologický, účinný, moderní, takový eurounijní. Já si myslím, že třeba taková uhlíková stopa lovu lukem, i když započítáme do té jeho uhlíkové stopy výrobu luku například v Číně a jeho transport do Evropské unie a výrobu jednotlivých šípů třeba v Bangladéši a v Indii, tak podle mě jedním jediným výstřelem z brokové nebo kulové zbraně vznikne tak zásadní uhlíková stopa, jakou nespácháte, ani když tisíckrát vystřelíte šípem. Takže každý ekologický aktivista, kterých tady určitě je hodně ve Sněmovně, by měl prostě podporovat lov lukem. Je to úplně ideální, perfektní, ekologická věc. A proto je lukostřelba k 1. 10. 2019 jako způsob lovu legální již ve 24 evropských zemích a představuje tradiční a férový způsob lovu.

Já jsem ve své podstatě opravdu překvapen, že v České republice to není tradiční způsob lovu. To je zajímavé. Kdy se to stalo? FACE, Evropská lovecká federace a její členové, na zasedání rady FACE dne 7. 9. 2020, to je 7. září 2020, loni, konstatovali, že lov lukem je doplňkem k lovu s palnou zbraní, který vyhovuje nárokům na lov zvěře palnou zbraní, a vyzvali národní a regionální autority k nastavení vhodného legislativního rámce pro lov lukem a k podpoře dalšího rozvoje tohoto způsobu lovu. Takže všichni sympatizanti Evropské unie tady ve Sněmovně by si měli uvědomit, že to má opravdu podporu 24 evropských zemí. Já nevím, jestli všech těch 24 evropských zemí je součástí Evropské unie, protože některé evropské země si zachovaly dostatek inteligence a rozvahy, aby do Evropské unie nevstupovaly. Takže nevím třeba, jestli do těch 24 evropských zemí je započítáno Švýcarsko anebo naše oblíbená Ukrajina, to nevím, ale myslím, že na Ukrajině právě se většinou loví kalašnikovem, a ne tak úplně zvěř. Takže si myslím, že tam asi započítaní nebudou. Ale většina zemí Evropské unie zřejmě lov lukem schválený má. Takže prosím vás, všichni, kteří jste proevropští progresivionisté - nevím, jestli to říkám dobře - tak byste měli tento návrh podpořit. Protože to je prostě - určitě k tomu máte požehnání z Bruselu a oni vám tam poděkují.

"Lov lukem byl projednán s ředitelstvím Státní veterinární správy na úrovni welfare" - to se omlouvám, to nevím, co znamená - "a zákona číslo 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání" - vidíte, zase - "přičemž byl zjištěn soulad ve všech oblastech." Prostě, když zabijete zvíře lukem a šípem, tak ho netýráte, a to je důležité. "Lov lukem byl taktéž opakovaně projednán s Ministerstvem zemědělství a z legislativního hlediska byl podrobně zkoumán JUDr. Bc. Renátou Jindrichovou" (správně Jindrovou) "z Ministerstva zemědělství, jež zpracovala jako bakalářskou práci na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze návrh pravidel pro používání luku k loveckým účelům na území České republiky." Konečně máme taky informaci, že v této zemi se zpracovávají - to je strašně pozitivní - i bakalářské práce, které mají reálný význam pro fungování této země, protože já jsem včera četl nějakou bakalářskou práci slečny z Karlovy univerzity, která tam měla genderově vyváženou přípravu vaječiny bez slaniny, a to mi opravdu nepřipadá jako úplně hodnotná bakalářská práce, do které bychom měli investovat státní peníze. Ale třeba opravdu když si paní doktorka, bakalářka vypracuje návrh pravidel pro používání luku k loveckým účelům na území České republiky, tak je to skvělé, protože to bude mít konkrétní dopad a konkrétní přínos k tomu, abychom přestali týrat lovená zvířátka.

"Legalizace lukostřelby jako způsobu lovu přispěje k redukci přemnožených druhů zvěře" - perfektní - "a jiných živočichů." Přemnožených druhů zvěře a jiných živočichů. "Umožnění lukostřelby jako způsobu lovu učiní myslivost atraktivnější pro mládež" - což je důležité. Já vám můžu jako učitel tělocviku, i když na to teď nevypadám, říct, že zajistit jakoukoliv pohybovou aktivitu, která by byla atraktivní pro mládež, není v dnešní době opravdu jednoduché. A jsou opravdu velké rozdíly třeba v průměrné hodině tělocviku mezi dětmi, které nějakým způsobem sportují a nesportují. A věřím tomu, že když se tady objeví stovky a tisíce dětí, kterým rozdáme tyto luky s velkou nátahovou silou a ocelovými špičkami, tak to bude úplně perfektní, protože ony budou pobíhat po lese a v rámci pobíhání po lese se naučí i takové základní věci, jako my jsme se učili třeba, jak se to jmenovalo, v branné výchově - až se postřelí, tak ony se určitě naučí, jak udělat takovou tu stoličku, odnést postřeleného kamaráda tady za panem doktorem, aby je mohl ošetřit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP