(12.00 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: F33 až F34, Adam Kalous, řešení hluku a prostupnosti území. V tomto návrhu pan poslanec navrhuje aktivní ochranu před hlukem zabezpečit pouze uvnitř objektů, ne v jejich vnějším prostoru. Stanovisko garančního výboru - nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 94. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 94, z přítomných 180 pro 54, proti 89. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je F35, Adam Kalous, odchylky od regulačního plánu. Pan poslanec navrhuje, že podmínky pro drobné odchylky od záměru regulačních plánů bez jeho změny by mohly být realizovány, pokud jsou vynuceny zákonnými požadavky na stavby. Garanční výbor je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 95 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 95, z přítomných 180 pro 36, proti 72. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pozměňovací návrh Adama Kalouse F36 bude ten další. Pan poslanec zde vypouští z návrhu zákona, z toho tisku vzájemné žaloby mezi úřady, protože takový model je dle jeho názoru raritní a měl by stačit ombudsman a Nejvyšší stavební úřad. Takže vypuštění možností žalob mezi úřady v případě rozporu. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 96 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 96, z přítomných 180 pro 126, proti 34. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh F37 Adama Kalouse - udělení pozemku. Pan kolega nově připouští možnost zajištění přístupu formou věcného břemene. Je to tedy zjednodušení přístupu k jednotlivým pozemkům. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 97. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 97, z přítomných 180 pro 150, proti 14. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je poslední pana Kalouse a je ve vazbě na písmeno B Dominika Feriho. Oba dva návrhy řeší různými způsoby stejnou věc, a to zkrácené postupy při změnách územněplánovací dokumentace. Rozhodli jsme se, že nejdříve budeme hlasovat návrh Dominika Feriho pod písmenem B. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 98. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 98, z přítomných 180 pro 60, proti 102. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Protože byl zamítnut, je hlasovatelný návrh F38 Adama Kalouse, který řeší stejnou věc jiným způsobem. Je to tedy navržení možnosti zkráceného postupu při pořizování změn územněplánovací dokumentace. Garanční výbor je zde bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 99. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 99, přítomno 180, 63 pro, 66 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrhy F40 a F41, společně jedním hlasováním. V návrhu F40 pan poslanec Kalous definuje lépe pozici stavebníka, který by měl být vždy účastníkem soudního řízení, a v návaznosti na to v návrhu F41 navrhuje přednostní projednání žaloby, pokud jí soud přiznal odkladný účinek, aby ten problém nebo ta kauza byla vyřešena rychleji. Směřuje tedy těmito návrhy k silnějšímu postavení stavebníka a zároveň ke zrychlení případných soudních sporů. V obou případech garanční výbor je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 100, 179 přítomných, 115 pro, 30 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Protože jsme přijali tyto dva návrhy, tak je nehlasovatelný návrh X25. Další krok bude hlasování o pozměňovacím návrhu F39. Je to také návrh pana poslance Adama Kalouse. Zde kolega doplňuje možnosti pověřeného zastupitele pro spolupráci na pořizování územních studií. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 101. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 101, 179 přítomných, 142 pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy pod písmenem F pana poslance Kalouse a nyní další skupina X19 až X24. Zde je autorem poslanec Lukáš Černohorský společně s Danou Balcarovou. Zavádějí nové podmínky pro povinné plánovací smlouvy a mění charakter těchto plánovacích smluv. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 102. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 102, 180 přítomných 26 pro, 111 proti. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Protože byl zamítnut, tak jsou hlasovatelné návrhy N1 a N2, opět kolegy od Pirátů, pana poslance Profanta, který řeší plánovací smlouvy a vázanost plánovacích smluv. My jsme v návrhu procedury nebyli přesní, dali jsme hlasovat návrhy, neřekli jsme, jestli samostatně, nebo dohromady. Pro právní čistotu bych navrhoval hlasovat je samostatně. Takže nejdříve prosím N1 - Ondřej Profant, plánovací smlouvy. Garanční výbor je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 103. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 103, 180 přítomných, 130 pro, proti 30. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: A nyní N2, Ondřej Profant, vázanost plánovací smlouvou. Pan kolega navrhuje zrušit závaznost plánovacích smluv a pravidel, že obec, která je touto smlouvou vázána, nesmí uplatňovat svá práva v rozporu s ní podle aktuálních politických změn v obci. Garanční výbor: negativní stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 104. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 104, 180 přítomných, 26 pro, 113 proti. Návrh nebyl přijat. Další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP