(15.30 hodin)

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji za slovo. Já se hlásím ke svým dvěma pozměňovacím návrhům. První je pod číslem 8256, ve kterém se upřesňuje srovnávací nástroj služeb, které provozuje ČTÚ. Ve zkratce jde o to, že není nutné na srovnávači cen srovnávat komunikační služby, které jsou nabízeny zdarma.

Druhý pozměňovací návrh je pod číslem 8381. Zde se ve zkratce jedná o posunutí legisvakanční lhůty o šest měsíců ode dne přijetí zákona, a to především kvůli zvládnutí a přizpůsobení se novým úpravám pro oblast přímého telemarketingu, což je částečně reakce na kolegu Dolínka. Děkuji. Oba tyto návrhy jsou projednány a připraveny s MPO, ČTÚ a dalšími orgány. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Leo Luzar, připraví se jako poslední zatím pan poslanec Jakub Janda. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, já se chci zde jenom přihlásit ke svým třem pozměňovacím návrhům, a to pod číslem 7880, 7645 a 7878.

Všechny tři pozměňovací návrhy jsou řádně písemně odůvodněny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jakub Janda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu kolegy Vojtěcha Munzara, který je v systému nahrán pod číslem 8305 a který jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Podívám se, jestli ještě někdo do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Pan ministr, pan zpravodaj? Zájem není, takže já tím pádem končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu a jedná se o

 

3.
Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 652/ - druhé čtení

V projednávání tohoto bodu jsme pokračovali dne 7. dubna tohoto roku na 91. schůzi Poslanecké sněmovny. Obecná rozprava byla přerušena. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele poslankyně Lucie Šafránková a zpravodajka garančního výboru, poslankyně Hana Aulická Jírovcová.

Připomínám, že jsme v prvém čtení přikázali tento sněmovní tisk k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu, a dále byl tisk přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 652/2 až 8. Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které máme přihlášené poslance.

Jenom připomínám, že bylo přerušeno vystoupení paní poslankyně Olgy Richterové. (Před řečnickým pultem v hloučku diskutují poslanci Pirátské strany.) Takže paní poslankyně Richterová, přejete si pokračovat v přerušeném vystoupení, nebo ani ne? Nebo po panu Černohorském? Tak prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. K tomu přerušenému vystoupení, já se teď musím osobně z pracovních důvodů omluvit na hodinu a půl. Nicméně tady došlo k tomu, že byl na poslední chvíli nahrán komplexní pozměňovací návrh, k němuž jsme upravovali pozměňovací návrhy, a teď jsme se domlouvali, že je potřeba to procedurálně vyřešit. Já budu mimo, ale jde jenom o to, technicky upravit ty naše tisky, co se musejí k tomu nahrát. Takže by řešením bylo přerušit tento bod teď a projednat ho později.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No, tak je tady nějaký návrh, ale to není úplně procedurální návrh. Moment... tak teď... Pochopil jsem, no ne, no tak... Takže paní poslankyně Richterová se v podstatě omlouvá. Nyní má tedy prostor pan poslanec Lukáš Černohorský v pořadí, tak vy nám třeba sdělíte vaše přání.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já jenom... Já jsem se teď přihlásil s přednostním právem, není to ještě do rozpravy. Já bych tedy navrhl v tuto chvíli, po dohodě tedy s paní předkladatelkou, že bychom tento bod přerušili do projednání bodu číslo 6 s tím, že bychom... pardon, do bodu číslo 5 s tím, že by se projednal bod 4 a 5, pak bychom se vrátili zpátky do toho bodu a mezitím by se připravily ty pozměňovací návrhy. Může být? (Poslanci Pirátské strany opět diskutují v hloučku před řečništěm.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pardon, ano. Předseda klubu SPD. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Pane předsedo, dovolte mi požádat o pětiminutovou přestávku na poradu klubu a my se domluvíme na pořadu schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vyhlašuji pauzu pět minut do 15.39 na poradu.

 

(Jednání přerušeno v 15.34 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP