(17.40 hodin)

 

Poslanec Jan Čižinský: Vážený pane ministře, rád bych se vrátil k vašemu vystoupení na výboru pro životní prostředí ve středu 28. dubna. Při projednávání invazní novely a pozměňovacího návrhu, který by umožnil jednodušší kácení stromů v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací, jste se vyjádřil proti tomuto návrhu, což kvituji, ale také ke kácení, které během tohoto jara proběhlo kolem tratí a silnic, pod dráty elektrického napětí, vedle plynových sítí. To je také věc, která mě dlouhodobě trápí, a jak asi víte, interpeloval jsem již také premiéra. Myslím, že by vaše vyjádření nemělo zapadnout.

Na zmíněném jednání výboru jste minulý týden řekl, že letošní kácení v rámci vegetačního klidu bylo obrovské, že přicházíme o nádherné aleje a staleté stromy a že jste z toho strašně smutný. Dále jste řekl, že v době, kdy přicházíme o miliony stromů kvůli kůrovcové kalamitě, takto přicházíme o další stovky tisíc stromů na základě vlastního rozhodnutí, že to považujete za těžkou chybu a že o tom budete mluvit s panem vicepremiérem Havlíčkem, do jehož gesce spadají organizace jako Správa železnic nebo Ředitelství silnic a dálnic.

S vaším popisem situace naprosto souhlasím a chci vám v tomto poděkovat za tento postoj a za jeho jasné vyjádření. Chci se vás ale v této souvislosti zeptat, jestli jste s panem vicepremiérem Havlíčkem už mluvil, jaký to mělo výsledek a co chcete jako člen vlády zodpovědný za životní prostředí udělat pro to, abychom o nádherné aleje a staleté i mladší stromy nepřicházeli zbytečně jenom proto, že máme bohužel i vinou ANO špatný zákon a že ten zákon někomu dal právo tyto stromy pokácet.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr odpoví. Prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane kolego, mě mrzí každý pokácený strom. Musím říci, že mám stromy rád, moc rád, jsem ten typ, který z nich čerpá energii, ale abych se nerozněžnil takhle k večeru, tak my jsme v uplynulých letech mnohokrát mluvili i se Správou železniční dopravní cesty o tom, jakým způsobem najít ten velmi složitý kompromis, protože tam vede strašně rozplizlá tenká linie mezi veřejnými zájmy - já chápu třeba z pohledu Správy železnic jimi neustále opakovanou, koneckonců to byla vlastně i odpověď na vaši interpelaci, kterou jste dostal od pana premiéra, kdy Správa železnic nebo Správa železniční dopravní cesty argumentuje tím, že je potřeba kácet z důvodu zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti drážního provozu, protože přibývá mimořádných případů. Nemůžu rozporovat to, že těch mimořádných případů, kdy při nějakých extrémních atmosférických jevech padají stromy na železniční cestu, je skutečně hodně, ale my se tam vždycky snažíme hledat nějaký řekněme kompromis, protože ad absurdum bychom preventivně vykáceli všechno, a to určitě není cesta.

Protože jsem také zaregistroval spíše než na železnici, tak na různých silnicích toto období vegetačního klidu významně větší kácení, obrátil jsem se i na pana vicepremiéra Havlíčka a požádal jsem ho, jestli bychom do příštího roku nebo do příštího období vegetačního klidu našli nějakou cestu, a určitě to uděláme na nějakém společném jednání se Správou železniční dopravní cesty, abychom si znovu sedli a řekli, zda tam nejde přece jenom najít nějaký stále ještě kompromisní názor nebo kompromisní řešení, abychom plošně nekáceli u všech tratí, a minimálně tedy za tou částí, která je tam v nějakém ochranném pásmu dráhy. Takže to je jedna věc.

To samé se týká Ředitelství silnic a dálnic. On mi řekl, že jednoznačně určitě nedal nějaký speciální příkaz letos - nebo řekněme stávající období vegetačního klidu - že by se mělo kácet výrazně více, že určitě nic takového nedal.

Upřímně řečeno, ono to není - a to mi potvrdíte - jenom věc státu, ale tady zjevně se hodně kácelo i kolem místních komunikací, které jsou ve správě krajských úřadů, popřípadě obcí, ale především krajských úřadů. Tak já kromě toho jsem řekl, že se ještě obrátím na krajské úřady a požádám je prostřednictvím hejtmanů přes Asociaci krajů, aby rozhodně zvážily přes své krajské správy údržby silnic rozsah toho kácení, protože já jsem viděl některé případy opravdu vykácených stoletých alejí, zdravých stromů, kde zjevně jde o to, že se preventivně jenom řeší to, že pokud by tam náhodou tedy vylétlo auto ze silnice, tak samozřejmě tam hrozí nějaké fatální zranění oproti tomu, když to auto vyletí do pole. Tomu rozumím, ale pokud přijmeme tuhle plošnou argumentaci a filozofii, tak to znamená, že bychom opravdu vykáceli podél všech silnic v České republice všechny velké stromy, aby nedošlo k nehodě. To bychom se prostě samozřejmě dopočítali desítek milionů stromů, které bychom preventivně vykáceli. Já si prostě myslím, že to není ta cesta.

To znamená, měly by to být vytipované - a to já se zase určitě budu ptát i prostřednictvím krajů a případně prostřednictvím Svazu měst a obcí, a tohle rozhodně chci udělat v nejbližší době - zda opravdu se tipují ta místa podle vyhodnocení nebezpečnosti s nějakou statistikou dopravní nehodovosti v těch oblastech a jak se vlastně dospělo k výběru těch míst, kde byly tyto staleté krásné stromy vykáceny poměrně brutálně. To je další krok nejen směrem ke státním organizacím typu Správy železniční dopravní cesty a Ředitelství silnic a dálnic, ale také krajů, popřípadě obcí s rozšířenou působností, které to potom schvalují. Tohleto uděláme určitě přes Svaz měst a obcí.

V neposlední řadě víte, že jsem právě také poměrně velkým odpůrcem návrhu, který by umožňoval ještě rozšíření kácení v ochranných pásmech vodohospodářských staveb, což by opravdu znamenalo další brutální kácení především ve městech, kde se snažíme stromy zachovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec má zájem o položení doplňující otázky. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já za to děkuji. Vy víte, že my jsme v tomhle na jedné lodi, akorát vy jste ministr a jste v hnutí ANO, takže máte lepší možnosti.

Já mám vlastně tři oblasti prosby, kde je možné konkrétně zasáhnout. První jsou smlouvy. Bohužel, ty smlouvy mají jak Správa železnic, tak Ředitelství silnic a dálnic nastaveny tak, že třeba to dřevo si nechávají ty společnosti, a ty jsou potom motivovány, je to často listnaté dřevo a tak dále, jsou motivovány kácet ty stromy tak, aby jim zůstalo co nejvíce.

Druhá oblast, to je technická norma do měst. Víte, že tam skutečně je potřeba, abyste zasáhl, jinak stromy ve městech prostě vždycky budou v těch sítích, protože síť může být blíže domu, strom nemůže růst u domu, strom musí mít nějaký odstup.

Ta třetí, to je skutečně změna zákona, aby se prostě kácely ty nebezpečné a nebylo to prostě 300 metrů plošně všude.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr odpoví.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Určitě. Já právě chci využít tenhle čas, abychom znovu to téma otevřeli. Vy víte, že jsme v úzkém partnerství s Nadací Partnerství jako Ministerstvo životního prostředí a mimo jiné ta legislativní skupina, která je právě vytvořena v rámci naší společné akce Sázíme budoucnost, tedy výsadby 10 milionů stromů mimo les, tedy především listnatých stromů v příštích pěti letech, tak je tam zrovna legislativní skupina, která řeší mimo jiné právě tuto oblast. Řešíme to s architekty i specialisty právě na to řekněme soužití stromů s městem, protože je to čím dál tím komplikovanější. Kořeny zasahují do kolektorů, teď se samozřejmě všichni brání. My tam ale nemůžeme pracovat, protože tam máme ty stromy. Říkám, že pokud bychom šli tou absurdní cestou, tak to prostě preventivně pokácíme všechno, protože ten strom tam vadí, což určitě nechceme a nepřipustíme.

Druhá cesta nebo řekněme ta druhá absurdní poloha je, že se nedá udělat žádná oprava, protože je tam strom, ale to víme, že takhle nefunguje, protože při havárii to má samozřejmě vždycky přednost.

Říkám, my bychom potřebovali, a to jasně vyšlo i z legislativní oblasti, kde už jsme jasně detekovali, v čem je problém. Je to kompetence MPO, o tom jsme také mluvili s MPO. Ono je vždycky ideální, když to někdo napíše. My už jsme se o to dokonce pokusili na ministerstvu právě společně se specialisty, právníky, a teď jsme v nějakém jednání, abychom našli ve městech nějaký kompromis.

Ohledně smluv a ohledně toho, aby to nebylo plošné, tak to je přesně ta poloha nebo ta oblast, kterou chceme teď využít, do příštího období vegetačního klidu, abychom našli skutečně nějaké kompromisní řešení a opravdu řešili jenom to, kde je to nebezpečné, a ne preventivně plošně kácet další stovky tisíc nebo miliony stromů. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP