(14.50 hodin)
(pokračuje Babiš)

Hlavní cíl také je to, abychom, a to mají za úkol samozřejmě ministři zdravotnictví, školství, abychom se dostali na přijatelné ceny pro PCR testy a antigeny, ale aby PCR testy byly zdarma. Ano, aby naši občané mohli být testováni, že pokud je jako samoplátce, aby to nemusel platit. (Přesedající: Čas, pane premiére.)

Toto jsou ty hlavní věci, kterými se dneska zabýváme. (Předsedající: Pane premiére, čas...) A samozřejmě covid pas připravujeme a bude brzo. (Předsedající: Děkuji.) A řekneme to všem potom. Já to řeknu v Čau, lidi! v neděli, doufám, že to sledujete.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane premiére, skončil vyhrazený čas, a já prosím pana poslance Michálka, který bude interpelovat premiéra Andreje Babiše ve věci pandemického plánu a využití odborníků při zvládnutí pandemie. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane předsedo vlády, vážení kolegové, vážení občané, v minulém roce jste vy, Andrej Babiš, deklaroval, že žádná druhá vlna pandemie nebude. Přišla a trvá dodnes. Podíl občanů, kteří důvěřují české vládě, mezitím klesl ze 40 na 19 %. Občané se bojí, aby se to na podzim nevrátilo, abychom tu neměli novou mutaci, na kterou očkování nezabere, aby vláda opět nezanedbala potřebné kroky kvůli volbám. Lidé při svých každodenních starostech potřebují vědět, jak jsme na to připraveni, aby si naplánovali svoje aktivity.

Klíčovým nástrojem boje proti pandemii je pandemický plán, ten schvaluje vláda, jeho přípravu koordinuje Ministerstvo zdravotnictví. Je zákonná povinnost ho mít a má být každé dva roky aktualizován. Březnová kontrola NKÚ ale potvrdila předchozí výtku Pirátů, že Ministerstvo zdravotnictví podcenilo přípravu na pandemii a pandemický plán aktualizovalo naposledy v roce 2011. Proto se ptám:

Za prvé, připravili jste aktualizaci pandemického plánu? Jak jste naložili se závěry NKÚ ve věci, že nebyl pandemický plán po dobu 10 let aktualizován? Kdy budeme mít aktuální pandemický plán? Byly z kontroly vyvozeny personální či systémové změny?

A za druhé, pro zvládnutí pandemie a důvěru občanů je klíčové se opírat o závěry odborníků. Chválím, že vláda zřídila skupinu MeSES, což byl jeden z kroků, který jsme v lednu a únoru doporučovali. To je ale neplacená dobrovolnická skupina, zatímco tato pandemie potřebuje špičkové profesionální odborné pracoviště, jako třeba Institut Roberta Kocha v Německu. Ptám se, zvažuje vláda zřízení meziresortního institutu pandemické připravenosti s dostatečným odborným zázemím pro řešení pandemie?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji za přesné dodržení času a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže děkuji za slovo. Já jsem strašně rád za ten dotaz, hlavně k důvěře vlády. Vážení občané, teď se soustřeďte, i všichni přítomní. Já vám teď dám svou interpretaci té důvěry, abychom věděli, o co go. 2013, kdy končil tradiční demoblok - a nevidím je tady - byla důvěra vládě - 2013 - 16 %! 16 %! Potom tam byla Sobotkova vláda, když jsme je vyhodili z vlády, tak to kleslo potom z 30 na 22. Jako premiér jsem začínal na 22 %, pane poslanče, a dotáhl jsem to na 40 % Takže zde byla skvělá vláda až do února 2020, kdy přišel covid. A my občanům připomeneme, co všechno jsme udělali před covidem. Výhoda opozice je samozřejmě tyhle kydy, ty nepravdy - že jsme nezvládli. Já vám také můžu připomenout tolik výroků Pirátů k pandemii, mám na to celé analýzy, kdo co říkal. Nevím, proč se k tomu vracíme. Takže ta důvěra klesla ze 40 před pandemií na 19, a to je stále víc než v roce 2013, když už jsme u té interpretace.

MeSES, ano, to je skupina, a teď nevím, jestli ti experti jsou vaši nebo koho, vy to také uvádíte, že pan Smejkal je váš expert, není náš expert, takže oni jsou takoví experti, kteří radí všem, a my samozřejmě s nimi pracujeme. A co se týče - Kochův institut, ano, Kochův institut bychom potřebovali, to je náš Státní zdravotní ústav, který by se měl transformovat na Kochův institut, a ještě je tady projekt Akademie věd, která má velký projekt virologického ústavu. Takže ano, na tom se pracuje.

A co se týče pandemického plánu, tak pandemický plán byl primárně určen pro pandemii chřipky a jeho poslední aktualizace v roce 2011 byla iniciována zkušenostmi získanými z pandemie 2009 až 2010 a současně zohledňuje nové poznatky o šíření chřipkového viru i o vzniku nových pandemických variant. Dále aktuální doporučení Světové zdravotnické organizace, implementaci mezinárodních předpisů.

Vzhledem k situaci COVID-19, to je stále poměrně nové onemocnění, ke kterému na základě vědeckého bádání zjišťujeme stále nové poznatky a epidemiologické souvislosti, jako například výskyt nových mutací, o kterých stále příliš nevíme, zejména co se týče jejich vlivu na účinnost vakcín a jejich přenosnosti. Není zpracován plán strategie aktuálně přímo COVID-19, ale v řešení této nemoci se postupuje podle doporučení ECDC, Světové zdravotnické organizace, odborných skupin napříč jednotlivými odbornostmi, tak aby bylo zajištěno komplexní řešení pandemie. Nejsou známy všechny epidemiologické charakteristiky COVID-19 zejména, jak již bylo zmíněno, v efektivitě očkování a není v současné době při současné úrovni poznatků možno aktualizovat pandemický plán COVID-19. Toto je možno provést až na základě provedení komplexní analýzy a vyhodnocení všech aspektů, protiepidemických opatření a dalších nastavených mechanismů, postupů v boji s pandemií, včetně nastavení optimální očkovací a testovací strategie, jelikož je nutné, aby aktualizace reflektovala všechny známé poznatky a byla účinným a efektivním nástrojem pro boj nejen s pandemií onemocnění COVID-19, ale i pro další onemocnění, jež mohou být závažný dopad na veřejné zdraví.

Takže v boji proti této nákaze my využíváme doporučení odborných skupin nejen při Ministerstvu zdravotnictví, ale i další odborná uskupení, která řeší problematiku nastavení nejen protiepidemických opatření k zamezení vzniku a nekontrolovatelnému šíření dané nákazy napříč populací, ale také další činnosti v přesném nastavení testovací a očkovací strategie, systému trasování, podmínky testování a tak dále.

My se připravujeme samozřejmě na další léta, to znamená, už teď se vyjednává o dodávce vakcín na rok 2022, 2023. Evropská komise na expertní úrovni analyzuje, které vakcíny jsou perspektivní, které nejsou, řeší se očkování dětí a další věci, takže v tomto směru pokračujeme. (Předsedající: Čas.) A určitě budeme na druhou vlnu očkování lépe připraveni než na ten začátek, který začal 27. prosince.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zeptám se pana poslance, jestli má zájem o doplňující otázku. Má, prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vy jste říkal, že nepotřebujeme pandemický plán v té době, když jste říkal, že žádná druhá vlna pandemie nebude, teď říkáte, že není možné mít pandemický plán. Ale na Slovensku ho mají, tak já nerozumím tomu, proč česká vláda nemůže sestavit aspoň provizorní pandemický plán, kde budou jasně nastaveny kapacity, pokud na podzim dojde k nějaké komplikaci. To budeme zase improvizovat, zase budeme připravovat šestého "psa", když jsme se poučili, že nám to v reálu vytváří akorát spíš chaos?

Pokud jde o ten druhý dotaz, děkuji, že tedy pracujete na zřízení toho meziresortního institutu, ale chtěl bych vědět nějaké detaily - kdy se to očekává, jestli je k tomu potřeba změna zákona a jaké to bude mít složení, jak to bude organizačně začleněno do toho ekvivalentu Institutu Roberta Kocha v Německu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Odpovím nejdřív na ten druhý dotaz. Připravujeme podobný institut, který by byl transformován ze stávajících struktur, to znamená Státního zdravotního ústavu a dalších institucí, které se v této oblasti angažují. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP