(9.50 hodin)

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dneska projednáváme druhé čtení návrhu zákona novely ústavy, která zavádí takzvaný klouzavý mandát. Myslím si, že v rámci toho dlouhého projednávání, protože ten návrh byl předložen v únoru 2019, už máme dlouhou dobu shodu na tom, že bychom se přiklonili k tomu takzvanému rakouskému modelu čili dobrovolné možnosti člena vlády využít klouzavý mandát.

Návrh byl předložen jako poslanecký návrh napříč řadou klubů včetně ANO, SPD, Pirátů, Starostů a tak dále, takže myslím si, že i v rámci toho procesu se podařilo dospět k řešení, které je konsenzuální, které doporučil jak ústavně-právní výbor, tak mandátový a imunitní výbor, tak komise pro Ústavu České republiky, která doporučila, aby bylo třetí čtení zařazeno již v prvním čtvrtletí tohoto roku, což se bohužel nestihlo, takže tím určitým způsobem zkracujeme dobu na projednání v Senátu případně tu takzvanou člunkovou proceduru, pokud by zazněly nějaké výhrady. Nicméně já si myslím, že v podobě, v jaké je návrh připraven, se týká jenom poslanců, takže věřím, že i v Senátu bude velkorysost k tomuto návrhu a že se podaří ho prosadit i v Senátu.

Takže žádné návrhy kromě toho, co bylo načteno v rámci výborů, tady předkládány z mé strany nebudou.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Návrh jsme tedy v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru, jak už zaznělo, jako výboru garančnímu a tisk také projednala komise Poslanecké sněmovny pro ústavu a mandátový a imunitní výbor. Usnesení výborů a stálé komise byla doručena jako sněmovní tisky 390/2 až 5. Teď bych požádal paní předsedkyni komise pro ústavu, paní poslankyni Valachovou, jestli je přítomna - případně jestli by někdo jiný z komise, je to druhé čtení, nemusíme o tom hlasovat, paní poslankyně Válková to za ni vezme - aby nás informovala o projednání návrhu v komisi a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.

 

Poslankyně Helena Válková: Přiznám se, že jste teď svědky toho, že budu lovit ve své již nikoliv zcela dokonalé paměti. Vím, že jsme projednali tento tisk, že je velmi důležitý, a velmi si pamatuji na vývoj těch názorů včetně mého názoru. Klouzavý mandát, jistě se nechci opakovat, musíme zakotvit v té podobě, v jaké je i pro naši Českou republiku, a hlavně český ústavní pořádek nejlepší, a nakonec jsme se shodli - a teď mně napověděl i pan zpravodaj a osvěžila jsem si paměť, doufám, že správným směrem - k tomu modelu rakouskému, nicméně detaily vám teď nejsem schopna z toho pultíku přednést, porovnat, udělat nějakou komparaci tak, abych vás přesvědčila, že je to ten nejlepší model.

V každém případě to, co můžu říci přesvědčivě, protože my nebereme ten rakouský model - a není to ani možné - jedna ku jedné: důležité je, že klouzavý mandát umožňuje určitou vůli rozhodnutí ministra, do jaké míry se bude účastnit jenom vlády, anebo jestli na sebe vezme i to břímě, které občas ministři neberou, jak tady před chvilkou bylo dost dramaticky prezentováno - musím říci, částečně pravdivě, protože je tady často mezi sebou nevidíme - to znamená tu svoji poslaneckou povinnost, plnění své poslanecké povinnosti, mandátu, byť jsem ministr. Čili si myslím, že je to zdravý kompromis. Odcházela jsem z posledního jednání stálé komise s přesvědčením, že ten doporučující návrh je opodstatněný a že určitě v rozpravě k němu vystoupím. Nicméně to usnesení tady teď před sebou nemám, ale bylo doporučující, a shodli jsme se, že ten kompromisní návrh je optimální. Děkuji a všem se vám omlouvám, že jsem teď trošku zaskočena. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Samozřejmě poslanci mají ta doporučující usnesení ve svých materiálech. S přednostním právem pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, pane ministře, paní a pánové, já budu stručný. Ten vývoj skutečně tak, jak ho popisovala paní poslankyně Válková, byl ve výboru, protože jednání komise bylo uvozeno několikrát tím, jaký model přijmout. Jsem v té části komise, která byla přehlasována, já jsem nepodporoval návrh na klouzavý mandát, a argumentoval jsem shodou okolností docela jaksi politicky podivně, obdobně jako bývalý kolega Miroslav Kalousek, že vláda přestane do Sněmovny chodit vůbec, když nebude muset vykonávat zároveň funkci poslance. A nakonec to tady vidíme, ani klouzavý mandát nemáme a vláda je tady čím dál méně.

Druhý argument, který jsme použili my, kteří nepodporují klouzavý mandát, že si nikdo nedovede představit, že například Helmut Kohl nebo Angela Merkelová by neměli zároveň poslanecký mandát v Bundestagu. Smysl politiky je přece o tom, že ti lidé obhajují návrhy, které zastávají jak ve vládě, tak v poslanecké funkci. Je to prostě určitý kompromis. Rakouský model je o tom, že je na konkrétním členu vlády, jestli se rozhodne pro to, že bude vykonávat pouze vládní angažmá, nebo bude vykonávat obojí. To je rozdíl od modelu francouzského nebo jiných modelů, které jsou dány tím, že pak jsou funkce státních tajemníků, kteří chodí za ministry, kteří se zcela odtrhnou od parlamentního systému, na jednání výborů a podobně.

Takže to bude jenom na nás, jak se nakonec rozhodneme a jestli získá tato norma 120 hlasů ve třetím čtení. Znovu opakuji, já jsem ve stálé komisi zastával spíš ty názory, které říkají, že to pro český ryze parlamentní systém není vhodné řešení, že pokud si máme zachovat standard parlamentní demokracie a nemáme experimentovat s dalšími věcmi tak, jako jsme experimentovali s přímou volbou prezidenta, a tím jsme narušili systém, tak bez toho, aniž bychom domysleli některé věci, které jsou dnes brány jako velmi kontroverzní, to dělat nemáme. Ale samozřejmě bude záležet na každém z nás, jde o ústavní normu a názory na to řešení pravděpodobně zůstanou zachovány u jednotlivých skupin poslanců, ať už jsou to navrhovatelé, nebo ti, kteří to podporují, nebo to odmítají.

Tolik tedy k jednání komise. Paní kolegyně Válková přesně popsala vývoj těch názorů a myslím si, že bude záležet jenom na nás - nemá smysl to dále komentovat. Nakonec budeme mít pro třetí čtení jak usnesení komise, tak usnesení ústavně-právního výboru k dispozici.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Panu místopředsedovi jsem umožnil vystoupit ještě před rozpravou na základě přednostního práva, protože mě bude střídat. Já tedy teď otevírám rozpravu a hlásí se pan poslanec Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Děkuji svému předřečníkovi za přednesení protiargumentů k otázce klouzavého mandátu. K tomu chci doplnit, že si myslím, že pokud jde o ústavní modely a fungování parlamentu, tak je potřeba spíše se srovnávat s rakouským modelem, a to z toho důvodu, že Rakousko je relativně velikostně srovnatelná země, zatímco Německo je výrazně větší a německý Bundestag má 709 poslanců. To znamená, v 709 poslancích jedna kancléřka nebo spolková vláda nehrají úplně takovou velkou roli, jako je to u nás ve 200hlavém shromáždění nebo v Rakousku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP