(16.50 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Předpokládaný program počítá s účastí státního rozpočtu v letech 2021 až 2028 ve výši 6 807 682 105 korun a Ministerstvo financí, samozřejmě že jednáme o té částce, protože my máme pochybnost o jediné věci, ne o tom, že bychom nechtěli podporovat. Já si myslím, že Prstenec I a celá řada projektů - teď nemám tolik času, ale když budete chtít, tak si o tom můžeme i napsat nebo příště mě můžete interpelovat, kolik peněz se dalo do všech různých dotačních programů. Myslím si, že za naší vlády toho bylo skutečně a za minulý rok skutečně velké množství.

Měla jsem tiskovou konferenci o hospodaření krajů a obcí, takže tam jsem to prezentovala na konkrétních grafech, číslech, najdete na mých sociálních sítích nebo na webu Ministerstva financí, jak je to s hospodařením, jak skončily obce v přebytku, a já z toho mám upřímnou radost a chci, aby investovaly. Takže my vedeme pouze debatu o tom, zda je reálné to skutečně proinvestovat, takže to je to celé, protože Ministerstvo financí musí mít příjmy, když prostě rozpočtové výdaje proti těmto výdajům, a chce tedy vědět, aby to nezůstávalo v nespotřebovaných nárocích, aby se to skutečně utratilo. To je jediné, o čem vedeme debatu, a ta debata ale není v podstatě u konce, takže nemá zatím konkrétní závěr.

Co se týče programu Prstenec I, tak je stejně... (Předsedající: Čas, paní ministryně.) ... program osmiletý. Když mně dáte šanci, já to ještě dopovím. Děkuji. (Předsedající: Určitě.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím o doplňující dotaz.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, děkuji také za upřesnění, nicméně jde o ty školy a já pocházím z regionu, kde skutečně ty částky se začínají šplhat opět k několika miliardám, protože zkrátka a dobře ten vývoj je takový, že se postaví jedna velká škola v jednom městě a zároveň už se ví, že bude potřeba další nová škola. Není to jenom případ naší obce Chýně, ale i Berouna a mnoha dalších.

Já bych vás chtěla poprosit, aby částka, kterou jste řekli, těch 6,8 miliardy, ta se určitě proinvestuje a hrozí, že nebude otevřený další program, který je pro školy... nebo na investice nad 50 milionů, a pokud se to bude oddalovat, tak se skutečně octneme v té situaci, ve které jsme byli před 10 lety a kde ta situace bude tak kritická, že ty děti nebudou mít kam chodit.

Musím říci, že Prstenec I se velmi osvědčil a doufám, že Prstenec II bude následovat v podobné formě. (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní ministryně odpoví.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, já to dopovím. To znamená, že aktuálně v něm ještě k dnešnímu dni nejsou zaregistrovány dvě akce - to mluvím o Prstenci I - ale to teď v podstatě... nebudu se teď v tom zamotávat. Ve střednědobém výhledu MF již v loňském roce bylo zajištěno navýšení prostředků pro MŠMT tak, aby program mohl být zahájen již v roce 2021, my jsme to navyšovali loni. Aktuálně je na program dostatek prostředků pro to, aby akce, které jsou potřebné a připravené, mohlo být okamžitě zahájené financování a nevznikaly velké nároky z nespotřebovaných výdajů do let následujících.

Objem pro nový program Prstenec II v tuto chvíli, jak jsem řekla, je předmětem jednání, ale především jednání toho, aby bylo jasně nastaveno, že ty peníze se utratí v těch konkrétních letech, jak jsou požadovány, a že nespadnou do nespotřebovaných nároků. To je jediné, o čem vedeme řeč.

A ještě mám tady jednu rychlou tabulku. Zdůrazňuji, že pro roky 2021 až 2023 zůstává zachován schválený střednědobý výhled a jsou tam už teď zajištěny vlastně - a teď se bavíme o navýšení - prostředky 2021: 580 400 000, 2022: 849 milionů, 2023: 1 059 000 000 a tak dále. To znamená, to už teď je v rozpočtu, okamžitě se může začít a vlastně my se teď bavíme o navýšení alokace.

Já samozřejmě tu problematiku znám. Jednak vaše Chýně, tam jsem byla několikrát, ale byla jsem i v celé řadě jiných obcí Středočeského kraje, kde jsem byla se dívat na školy, které se z těchto programů hradily. Já si myslím, že za ty poslední roky se v tomto udělal velký kus práce, a bylo by škoda v něm nepokračovat, takže my v něm určitě pokračovat chceme, je to důležité, vzdělávání, školy, děláme pro to všechno a věřím, že dojde k zapojení všech rozpočtu a že to prostě společně zvládneme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další interpelaci přednese pan poslanec Petr Bendl na pana ministra Miroslava Tomana. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený nepřítomný pane ministře, moje otázka je jednoduchá. Množí se v České republice škody napáchané vlkem, o jehož původu jsou často velké pochybnosti. Nicméně tak, jak roste počet vlčí populace, rostou i škody jím napáchané. Ministerstvo životního prostředí a orgány ochrany přírody často nereagují na potřebu případného odstřelu vlka, neboť hledají argumenty, proč tak nečinit. Já jsem přesvědčen, že bychom se v souvislosti s tím měli věnovat prevenci a měli bychom pomoci těm, kteří jsou postiženi touto situací, a proto se vás chci zeptat, zdali Ministerstvo zemědělství počítá s nějakou podporou, případně hledáním programu, kde by si chovatelé ovcí a koz, postižení touto situací, mohli lépe zabezpečit svá stáda, neboť ta situace, jak říkám, je čím dál tím horší.

Zajímalo by mě, zdali do budoucna počítáte s vypsáním nějakého programu podpory v této věci, neboť jak možná nebo jak určitě víte, vynakládáme ročně na podporu welfare pro chovatele skotu a chovatele prasat přibližně 1 miliardu korun ročně. Týká se to tedy pouze chovatelů skotu a prasat. Myslím si, že by si zasloužili i chovatelé ovcí a koz, aby nějaký takovýto program existoval, abychom jim pomohli s ohradami, pomohli se zázemím tak, (Předsedající: Čas.) aby mohli případně svá stáda ovcí a koz chránit. Děkuji vám za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. V tuto chvíli tady není přítomen žádný ministr. My budeme jako vedení Sněmovny apelovat na to, aby se dostavovali pokud možno v hojnějším počtu, ale každopádně teď svoji interpelaci přednese pan poslanec Radek Koten. Prosím.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, já bych se vás rád zeptal touto formou, kdy hodláte otevřít maloobchod, to znamená ty malé obchůdky, kde nyní už žádné nebezpečí nehrozí. Ono tedy nikdy určitě nehrozilo nebezpečí v těch malých obchodech, protože velké obchody zůstaly normálně otevřené. Já bych si velice rád koupil košili, trenky, ponožky, boty, protože za dobu covidu, který je tady už vlastně více než rok a střídají se tady nouzové stavy a nenouzové stavy, tak bohužel i díky sníženému pohybu v přírodě a podobně, protože lockdowny nás nutily být pouze kousek od svého bydliště, už nedopnu ani košili, a vy mi tady vlastně bráníte tomu, abych si zašel k holičovi, abych si zašel na pedikúru, abych si koupil ponožky, které už také dosluhují. A takhle to cítí spousta dalších lidí, protože tím jenom, že budeme nakupovat oblečení pro malé děti, tak ty samozřejmě to potřebují nejvíc, protože rostou, ale bohužel díky covidu narostli i dospělí, ale bohužel do šířky. Takže já bych tímto apeloval i na to, aby se otevřely sportovní areály, aby se otevřela fitcentra, aby konečně lidé mohli se sebou něco dělat a nebyli postaveni do situace, kdy si nemají na sebe co obléknout, a chodili v nějakých věcech, které jim skutečně už fyzicky nejsou. Těším se na vaši odpověď, kdy tady hodláte otevřít služby a maloobchod. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP