(16.20 hodin)
(pokračuje Koten)

V případě, že ty děti jsou testovány ať už antigenním testem, nebo nějakým jiným testem, tak nechápu, proč musí mít potom roušky, mají omezeny pohybové aktivity. Já bych to mohl říci podle sebe, protože za tu dobu, co je covid, jsem přibral 10 kg a ty děti to bohužel mají úplně stejně. Proč tedy nemohou i cvičit?

Další taková věc souvisí přímo s tím, že rodiče jsou povinně testováni v práci, takže my ještě navíc budeme testovat děti. A vy jste tady před chvílí říkal, že v podstatě ty děti přicházejí z rodinného prostředí, takže tím pádem to ještě daleko víc ztrácí smysl.

Co se týká nezávadnosti testů, tak to bych chtěl velmi - a plédoval bych za to, aby to bylo prověřeno, protože ta dezinfekční látka je tam nějaký ethylenoxid, který je rakovinotvorný.

Dále se chci zeptat, proč tedy nevyužíváme domácí výrobce testů, které tady jsou k dispozici.

Posledním bodem je dost důležitá věc. My tady nutíme lidi, zdravotnické pracovníky, kteří prodělali covid a mají protilátky, tak je tady nutíme pod hrozbou výpovědi z práce, aby se nechali naočkovat. Vidíte v tom nějakou logiku v případě, že ti lidé mají protilátky, evidentně covid prodělali, tak proč je nutí jejich zaměstnavatelé pod hrozbou výpovědi, aby si nechali píchnout očkovací látku? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, já nevím o tom - a pokud máte takové poznatky, tak určitě by bylo dobré to zveřejnit - že by někdo nutil někoho, aby se naočkoval, protože očkování je dobrovolná věc. Vy se sám musíte zaregistrovat v systému Rezervatic a je tam docela fronta, takže určitě v současnosti vůbec nebude nikdo nikoho aspoň z centrální úrovně nutit k tomu, aby se očkoval, čili je to opravdu na dobrovolné bázi.

Jinak co se týče chemikálií, které jsou používány při odběru, tam jich je minimum, protože ta látka, která se používá k detekci, nepřichází do místa, odkud se odebírá. Ta tyčinka, kterou vsunujete do odběrového místa, je suchá, čili to je jen klasický plastový materiál jako třeba párátko do úst nebo třeba nějaký špejlík s vatou, který se používá třeba k vyčištění uší a podobně.

Odběry antigenních testů samozřejmě probíhají tak, že je potřeba materiál odebrat. Testy jsou koncipovány tak, aby se neodebíraly profesionálním způsobem, to znamená z nosohltanu. To musí dělat jenom zdravotník a u dětí se to nevyžaduje, odebírá se to z přední části nosní dutiny. Další možností je ústní dutina, zase preferujeme tu přední část a jistě jsme to specifikovali, nebo ze slin. Neinvazivních možností je ještě víc, ale už to bylo i předmětem vtipů, když jsme to specifikovali tak, aby si mohl SSHR potom vybrat, takže ty tady nebudu zmiňovat, ale je to třeba sputum a další. Není to prostě tak, že by bylo nutné zastrkávat ten plast někam daleko.

Já jsem se byl v pondělí ráno podívat v jedné školce, kde jsem čekal, že to bude nejdramatičtější, že tam děti budou brečet a nebudou chtít si to nechat vyšetřit, ale přišel jsem tam a mluvil jsem tam s jedním malým chlapečkem, který mi říkal: No, vždyť to nic není, tak já jsem si ráno čistil zuby no a teď si prostě čistím nos. Takže to je moje odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji za některé odpovědi, i když se mi tady nedostalo úplně všech odpovědí, protože já jsem se ptal ještě na tu nezávadnost. Já vím, že ty testy mají nějakou čínskou certifikaci, ale já bych byl skutečně pro to, aby ty testy měly naši českou certifikaci a byly testovány tedy na to, zda tam nejsou škodlivé látky. Právě ta látka, kterou jsem vám zmiňoval, tak to byla látka, která se používá na ty tyčinky s vatou na nějakou sterilizaci těch tyčinek, ale nikdo neví, jestli se ta látka odpaří, nebo jestli tam nějaké stopové množství zůstane a potom zda to nedělá problém na sliznici. My tady používáme také ty testy, které byly určeny pro školy, a já z toho opravdu dobrý pocit nemám, protože v nose mě pálí ještě další tři hodiny. Takže tohle je ta otázka, speciálně ta nezávadnost těch testů a těch tyčinek.

Co se týká zaměstnavatele, který vydírá takhle své zaměstnance, to je skutečně skandální a doufám, že s tím ministerstvo něco udělá.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržování času k položení doplňující otázky. Poprosím pana ministra, jestli má zájem odpovědět, tak ať odpoví. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Dobrý den, pane předsedající, milé poslankyně, poslanci, já si nejsem úplně jist, jestli Ministerstvo zdravotnictví má nástroj k tomu, aby bylo schopno změnit přístup zaměstnavatele k zaměstnancům. Myslím si, že pro to jsou určené jiné orgány, které by to měly dělat. Jinak já opět zdůrazňuji, že očkování je nastaveno tak, že je naprosto na dobrovolné bázi, a jestli někdo ze zaměstnavatelů to vyžaduje, tak je to určitě důvod na přezkoumání, a pokud takový podnět máte, tak i v rámci občanského postupu je potřeba, abyste ten podnět podal.

Co se týče vyšetření materiálu, tak my opravdu postupujeme tak, jak je to běžné u zboží, které je dodáváno ze zahraničí. Nechám přezkoumat, jestli je možné potom třeba po vysoutěžení toho materiálu ještě paralelně přezkoumat bezpečnost a nezávadnost toho, co hmotné rezervy nakoupí a dají do oběhu.

Byl tam ještě jeden dotaz týkající se toho, proč se nepoužívají české výrobky. Ty se samozřejmě mohou používat všude tam, kde se ten materiál nakupuje individuálně, ale pokud se to nakupuje centrálně, tak je to standardní výběrové řízení, které má nějaké parametry, a to je otevřeno všem, takže my budeme samozřejmě rádi, když to vyhraje český výrobce, ale musí nabídnout takové podmínky jako někdo ze zahraničí. Ty jsou definovány výběrovým řízením a jsou otevřené i pro české výrobce.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jako další vystoupí pan poslanec Jan Skopeček s interpelací na paní ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Já jsem na nepřítomnou paní ministryni měl podobnou interpelaci jako na paní ministryni Schillerovou. Protože tu paní ministryně Maláčová není, já se spokojím s odpovědí, kterou mi nedávno poskytla paní ministryně Schillerová. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, to bylo rychlé. S další interpelací vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar na paní ministryni financí Alenu Schillerovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Vážená paní ministryně, chci vás interpelovat ve věci neslučitelnosti kompenzačního bonusu a nového programu COVID - Nepokryté náklady... (Ohlíží se po ministryni, která nesedí na svém místě.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně, jste interpelována. (Ministryně se vrací na své místo.)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já jsem jenom čekal, abyste věděla, čeho se týká interpelace.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám dám 15 vteřin navíc.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Chci vás interpelovat ve věci neslučitelnosti kompenzačního bonusu a nového programu COVID - Nepokryté náklady. Tento program je určen pro fyzické osoby, tedy i osoby samostatně výdělečně činné, ale není slučitelný s kompenzačním bonusem, a já v tom vidím značný rozpor. Proč by tento program nemohl být slučitelný s kompenzačním bonusem, pokud by se o podporu z kompenzačního bonusu snížila vypočítaná podpora na nepokryté náklady, protože tak je to možné u ostatních programů? Já se domnívám, že kompenzační bonus i přes jeho zvýšení nepokryje u všech všechny náklady. Když jsem interpeloval vašeho kolegu pana ministra Havlíčka ve stejné věci, tak to ve své odpovědi vlastně hodil na vás, protože mi odpověděl, že to neumožňuje zákon o kompenzačním bonusu.

Já bych vám chtěl, paní ministryně, připomenout, že když se tady projednávala novela zákona o kompenzačním bonusu, tak jsem navrhoval pozměňovací návrh, aby právě kompenzační bonus mohl být slučitelný s nově připravovanými programy, a tím by se předešlo dnešní situaci. Vy jste tomu zabránila, protože jste k tomu mému pozměňovacímu návrhu dala negativní stanovisko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP