(14.40 hodin)
(pokračuje Jelínek)

Poměr odhalených pozitivních lidí v průmyslu vůči provedeným testům přináší výsledek, který hovoří o ceně cirka 120 000 na jednoho pozitivního. Ve školství bude číslo daleko vyšší vzhledem k výsledkům testování, nezmiňuji ani psychické a sociální důvody. Ale, pane premiére, ukončete nesmyslné testování dětí ve školách. Předložte smysluplný způsob udržení otevřených škol, například takzvanými plivacími PCR testy či dalšími úspěšnými metodami vyhledávání clusterů nakažení, které jsou již v krajích vyzkoušené. Děkuji předem za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Další interpelaci přednese paní poslankyně Karla Maříková, připraví se pan poslanec Lubomír Volný.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný premiére, vyjádřil jste se, že se musíme připravit na to, že se budeme muset proti onemocnění COVID-19 očkovat opakovaně. Vakcíny jsou schváleny pouze podmínečně a nikdo neví, na jak dlouho vyvolají protilátky ani jaké vedlejší účinky budou mít. Nedávno se dokonce nakazil pacient očkovaný druhou dávkou vakcíny jihoafrickou mutací.

Zajímalo by mě tedy, z čeho vycházíte, že se musíme připravit na to, že se budeme muset očkovat opakovaně, když nevíme ani, jak vakcíny budou fungovat. A jakou vakcínou by to mělo být, když Evropská komise ustupuje od nákupu očkovacích látek od AstryZenecy a Johnson & Johnson? A jak budete postupovat, pokud nebude zájem o opakované očkování? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Další interpelaci přednese pan poslanec Lubomír Volný. Připraví se pan poslanec Radek Koten. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Dobrý den, dámy a pánové. Ahoj, přátelé a kamarádi. Vítám vás u přímého přenosu. Tady ve Sněmovně máme jednoho ministra a zbytek vlády nám tady dává najevo, jak nás má na háku. A nejen nás jako poslance, ale i vás jako občany, protože nikomu nestojíte v době covidové krize ani za to, aby tady prostě přišli odpovídat na interpelace, které jsou velice často od vás a jsou to vaše dotazy.

Já tady přečtu nejdřív několik jmen: prof. MUDr. Jiří Beran, CSc; doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.; MUDr. Hana Zelená, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.; MUDr. Jan Hnízdil; MUDr. Vít Mareček; MUDr. Šimon Reich; MUDr. Soňa Peková, Ph.D.; MUDr. Eva Bojanovská; MUDr. Jana Cibulková; MUDr. Kamila Součková. Plus další desetitisíce lékařů, zdravotních sester, studentů, pedagogů, podnikatelů, živnostníků i seniorů, kteří jsou podepsáni pod peticí Zdravého fóra, která takovým podivuhodným způsobem prošla naším petičním výborem a jejíž video je mazáno ze všech sociálních sítí, jako by to byla nějaká zbraň hromadného ničení.

A já bych chtěl vyzvat pana premiéra, aby zařadil na program jednání vlády jednání o této petici, která vyzývá k tomu, aby se vrátily děti do škol bez testů, bez podmínek, aby se konečně začala cílit ochrana na rizikovou skupinu, aby se rozvolňovala opatření a postupný návrat do země, s tím, že sám budu navrhovat projednání této petice na půdě Poslanecké sněmovny při nejbližší příležitosti změnit program. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji i za dodržení času. Poprosím pracovnici, aby rychle provedla dezinfekci pultíku. Děkuji. (Poslanec Volný reaguje z pléna.) Pan poslanec Volný se dobrovolně přihlásil k tomu, že ještě dneska nebyl napomenut, jestli jsem to správně pochopil. Tak dle § 19 uděluji napomenutí za chování spočívající v páchání přestupku v sále Poslanecké sněmovny. Děkuji za připomenutí.

Pan poslanec Koten, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající a vážený pane nepřítomný premiére. Dovolte mi, abych vyslovil několik dotazů na vás ohledně očkovacího plánu a zajištění vakcín pro očkování české populace, tedy těch lidí, kteří o něj stojí. Jak jistě víte, tak na západ od nás mnoho států odstupuje od očkování vakcínou AstraZeneca a my potřebujeme nějakou alternativu. Ty alternativy se nám tady tedy nabízí, protože po jednání pana prezidenta a oslovení různých států na východ od nás je možné zajistit vakcíny jak Sputnik, tak popřípadě Sinopharm. Já jsem tady minule interpeloval ohledně těchto dvou očkovacích látek a chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem jste pokročil v jednání o použití tady těch vakcín. Dále bych se také velice rád zeptal, jestli počítáte s tím, že systém očkování bude proveden podobným způsobem jako například v Srbsku, kde si občané a lidé mohou vybrat, jakou vakcínou se budou očkovat, a mohou si tam vybrat i termín. Dokonce se nám tady rozmáhá očkovací turistika, tedy i čeští občané jezdí za očkováním do Srbska.

Moje otázka tedy zní, jestli tento stav je pro vás přijatelný, nebo jestli s tím opravdu hodláte něco dělat a chcete se tedy zařadit mezi státy, kde očkování funguje, anebo jestli chceme být stále s očkováním na chvostu Evropy. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Slovo má paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Jakub Janda.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, před našima očima už dlouhé měsíce enormním tempem narůstá státní dluh. Dlouhé měsíce také posloucháme, že se tomu děje kvůli výdajům, jež vznikly v souvislosti s pandemií koronaviru. Nyní ovšem Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil výroční zprávu, ve které uvádí, že to vlastně není tak docela pravda. Podle této zprávy totiž téměř polovina nárůstu loňských výdajů státního rozpočtu s bojem proti pandemii vůbec nesouvisela. Ne snad, že by si o vás někdo chtěl myslet, že neříkáte pravdu, ale fakta jsou taková. Nezávislý úřad pro kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu konstatoval, že minimálně 147 miliard z výdajů státního rozpočtu šlo jinam než na opatření související s pandemií. Ptám se na vysvětlení - buď platí vládní rétorika, anebo zjištění NKÚ. Obojí totiž současně neobstojí.

To není všechno. NKÚ také uvedl, že Česká republika je sice stále jedna z nejméně zadlužených zemí Evropské unie, ovšem tempo zadlužování je jedním z nejrychlejších. Dále úřad kritizoval fakt, že od roku 2016 sice roste počet státních zaměstnanců, ale samotný výkon státní správy se nijak významně nezlepšuje. A povšiml jste se také toho, že vláda nedokázala jednat systematicky v cílení veřejných prostředků na rozvoj infrastruktury, na digitalizaci nebo sociální oblast?

Pane premiére, pokud to máme chápat jako výsledek působení vaší vlády, je to dost neradostné, že? Jak je možné, že vláda, kde se pod vaším vedením vystřídalo už tolik ministrů, nebyla schopna se tak závažným nedostatkům vyhnout? Děkuji předem za písemnou odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Slovo má pan poslanec Jakub Janda, další interpelaci přednese pan poslanec Marian Bojko.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane premiére. Sport, pohyb či prostě fyzická aktivita je něčím, co lidské tělo potřebuje, co nás zušlechťuje a drží při životě. Heslo "ve zdravém těle zdravý duch" může znít archaicky, zastarale, ale prostě je to tak. Chápu, že koronavirová krize si žádá různá omezení. Můžeme vést debaty o tom, která jsou nutná a která zbytečná, názorů je spousta, a já nechci tuto situaci zlehčovat, ale odmítám diskuze o tom, jestli potřebujeme sport a pohybové aktivity. Ta debata se má vést jinak: za jakých podmínek a s jakými opatřeními. Lidé nevědí, co vlastně platí, co se oznámí ve středu, tak už je do konce týdne třikrát jinak. A je opravdu jedno, jestli momentálně může venku sportovat 20, 12 či jen dva lidé. Hlavně už ale vydejte nějaká srozumitelná a předvídatelná pravidla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP